• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อยากให้ฟันขาว

อยากให้ฟันขาว

ผู้ถาม พัชรี/นครราชสีมา
ฟันหน้าด้านบนมีสีเหลืองกว่าซี่อื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด จึงอยากจะทราบว่ามีวิธีใดบ้างที่จะทำให้ฟันซี่นั้นขาวขึ้น

ตอนนี้ดิฉันอายุ ๑๖ ปี มีปัญหาคือ ฟันหน้าด้านบนมีสีเหลืองกว่าซี่อื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด (เหมือนใส่ฟันปลอมเลยค่ะ เพื่อนๆชอบล้อ) ทำให้ดิฉันขาดความมั่นใจเวลายิ้ม ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร จึงขอเรียนถามคุณหมอ ดังต่อไปนี้ค่ะ

- มีวิธีใดบ้างที่จะทำให้ฟันซี่นั้นขาวขึ้นคะ

- ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร

- สามารถทำได้ที่ไหนบ้าง

ขอความกรุณาคุณหมอช่วยตอบด้วยนะคะ


ผู้ตอบ ทพ.ไพฑูรย์  สุริยะวงศ์ไพศาล

เข้าใจว่าฟันซี่นั้นของคุณคงเปลี่ยนสีไป เนื่องจากเป็นฟันตาย อาจเพราะเคยรักษารากฟันหรือเคยถูกกระทบกระเทือนแรงๆ หรือจากการติดเชื้อ หรือจากการระคายเคืองเรื้อรัง เพราะวัสดุอุดบางชนิดที่ทำอย่างไม่ถูกวิธี ทางที่ดีควรตรวจให้ทราบแน่ชัดว่าเป็นเพราะเหตุใด ถ้าเป็นฟันตาย ควรทำครอบฟัน หากมีเนื้อฟันที่ดีเหลืออยู่กว่าร้อยละ ๗๐ หรือแม้จะมีเนื้อฟันที่ดีเหลืออยู่มากกว่าร้อยละ ๗๐ ก็ควรทำครอบ ถ้าการสบฟันเป็นการสบลึกหรือสบกระแทก ถ้าเกิดจากยาปฏิชีวนะที่เคยกินตอนเด็กๆ เช่น พวกเตตราไซคลีน ก็อาจฟอกสีฟัน ค่าใช้จ่ายในกรณีของการทำครอบฟันประมาณ ๕,๐๐๐-๘,๐๐๐ บาท  ค่าใช้จ่ายในกรณีของการฟอกสีฟันซี่เดียวประมาณ ๘๐๐ บาท สถานที่ที่ให้บริการดังกล่าว ได้แก่ คลินิกเอกชน โรงพยาบาลทั้งราษฎร์ และโรงพยาบาลรัฐบาล