• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การติดเอดส์

การติดเอดส์

ผู้ถาม พิชัย/ปราจีนบุรี
โอกาสที่จะติดเอดส์จากกรรไกรตัดเล็บหรือมีดโกนผมโกนหนวด มีมากน้อยแค่ไหน

เมื่อเดือนที่แล้วผมได้ไปตัดผมที่ร้านตัดผมแห่งหนึ่ง พอตัดผมเสร็จเขาก็โกนหนวดและตัดเล็บให้ด้วย แต่บังเอิญมีดโกนหนวดมันบาดตรงคาง ทำให้เกิดแผลเลือดไหล ผมก็เลยคิดว่าโอกาสที่จะติดเอดส์จากมีดโกนหนวด และกรรไกรตัดเล็บที่ร้านตัดผมมีมากน้อยแค่ไหน


ผู้ตอบ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค

การติดเอดส์จากมีดโกนหรือกรรไกรตัดเล็บที่ร้านตัดผมมีน้อยมาก หรือแทบจะเรียกว่าไม่เคยเจอเลย แม้แต่มีดโกนที่เพิ่งบาดคนติดเชื้อเอดส์แล้วมาบาดเราทันที ยังมีโอกาสติดเชื้อน้อยกว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นโอกาสที่มีดโกนของร้านตัดผมจะบาดถูกลูกค้าที่ติดเชื้อเอดส์จะมีมากน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของลูกค้าที่ไปใช้บริการ และโอกาสที่มีดโกนเล่มนั้นไม่ถูกทำความสะอาดและนำไปบาดลูกค้าคนถัดไป ขึ้นอยู่กับความสะเพร่าของช่างตัดผม เชื้อเอดส์นั้นเปราะง่าย ถูกทำลายได้ง่าย ถ้าปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ (ล้างด้วยน้ำสบู่หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์) จึงอย่าเป็นห่วงว่าจะติดเชื้อเอดส์จากร้านตัดผม ให้เป็นห่วงการติดเอดส์จากการเปลี่ยนคู่นอนจะดีกว่า