• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ธรรมชาติบำบัด

ธรรมชาติบำบัด

ผู้ถาม ศุภลักษณ์/กรุงเทพฯ
การรักษาแบบธรรมชาติบำบัดหมายถึงและครอบคลุมการรักษาแบบใดบ้าง

ต้องยอมรับว่าช่วงปีนี้เป็นปีที่เรียกได้ว่าเป็นปีแห่งธรรมชาติบำบัดจริงๆ อะไรๆ ก็เป็นธรรมชาติบำบัดไปหมด ดิฉันจึงอยากทราบว่าธรรมชาติบำบัดนี้หมายถึงอะไรและ ครอบคลุมการรักษาแบบไหนบ้าง และแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นการรักษาแบบธรรมชาติบำบัดบ้าง ขอความกรุณาช่วยตอบด้วยนะคะ


ผู้ตอบ อาจารย์วีณา จิรัจฉริยากูล

ธรรมชาติบำบัด ไม่มีคำจำกัดความที่แน่นอนและเป็นหนึ่งเดียว เมื่อพูดถึงธรรมชาติบำบัด จะครอบคลุมถึงวิธีการรักษาแบบธรรมชาติบำบัด วิธีวินิจฉัยโรคแบบพหุลักษณ์ (holistic approach) และรวมถึงรูปแบบการอธิบายทางทฤษฎี

วิธีการธรรมชาติบำบัดเป็นวิธีการป้องกัน บรรเทาหรือรักษาโรค มีหลักการของดุลยภาพบำบัด โดยทำให้เกิดปฏิกิริยากับพลังการควบคุมของร่างกาย ความสามารถของสิ่งมีชีวิตที่จะปรับสมดุลเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงเรียกว่า พลังการควบคุมร่างกาย (Self regulation power) วิธีการธรรมชาติบำบัดมักใช้ยาจากธรรมชาติ เช่น สมุนไพร น้ำ โภชนบำบัด เป็นต้น

วิธีวินิจฉัยโรคแบบพหุลักษณ์ เป็นการหาข้อมูลเกี่ยวกับภาวะของพลังการควบคุมของร่างกาย ในขณะที่วิธีวินิจฉัยปกติของการแพทย์ตะวันตกเป็นการหาข้อมูลเบื้องต้น เช่น ปริมาณโพแทสเซียมในเลือด จังหวะการเต้นของหัวใจ เป็นต้น วิธีวินิจฉัยโรคแบบพหุลักษณ์จะสะท้อนถึงปฏิกิริยาของร่างกายต่อสิ่งกระตุ้น ตัวอย่างเช่น ความเย็น ดังนั้นจึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะการทำงานของร่างกาย การแพทย์แบบนี้เป็นการแพทย์ที่เห็นผู้ป่วยไม่ใช่อวัยวะหรือจิตใจที่ทำงานแยกส่วนกัน แต่มองผู้ป่วยเป็นผลความสัมพันธ์กันของร่างกาย จิตใจ วิญญาณ และสภาพแวดล้อม (state of health) ความเจ็บป่วยเป็นความผิดปกติ และเป็นสัญญาณที่ปรากฏในวิถีชีวิตของผู้ป่วยภายใต้เงื่อนไขหนึ่ง การรักษาจะต้องแก้ไขสิ่งที่ผิดปกติและหาสาเหตุ ตลอดจนความเข้าใจถึงลักษณะอาการไม่สบายนั้น

วิธีที่เรียกได้ว่าเป็นวิธีรักษาแบบธรรมชาติบำบัด ได้แก่

๑. ยาพื้นบ้าน (anthropological medicine)
๒. ยาแผนโบราณ (traditional medicine)
๓. ยาสมุนไพร (herbal medicine)
๔. วารีบำบัด หรือการบำบัดด้วยน้ำ (hydrotherapy)
๕. การออกกำลังกาย (physical therapy)
๖. โภชนบำบัด (nutritherapy)
๗. การอดอาหาร
๘. ประสาทบำบัด (neural therapy)
๙. การบำบัดด้วยธาตุทั้ง ๔ (elemental therapy) เช่น บำบัดด้วยแสงอาทิตย์ ด้วยสภาพดินฟ้าอากาศ (climate) เป็นต้น
๑๐. การบำบัดด้วยการกระตุ้นให้เกิดไข้ (fever therapy)
๑๑. การฝังเข็ม 
๑๒. ออกซิเจนบำบัด (oxygen therapy)
๑๓. ภูมิคุ้มกันบำบัด (immune therapy)
๑๔. โยคะ
๑๕. การทำสมาธิ (meditation)

หวังว่าคงพอจะเข้าใจคำว่า "ธรรมชาติบำบัด" นะคะ