• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การเคลือบฟลูออไรด์

การเคลือบฟลูออไรด์

ผู้ถาม สุปราณี/กรุงเทพฯ
การเคลือบฟลูออไรด์มีผลดีและผลเสียอย่างไร และควรเคลือบฟลูออไรด์ไหม

ดิฉันมีลูกชายอายุ ๓ ขวบ ตอนนี้สุขภาพฟันก็ปกติ ไม่มีปัญหาอะไร แต่เมื่อไม่นานมานี้ ดิฉันได้ยินเพื่อนๆ ที่มีลูกอายุไล่เลี่ยกับดิฉัน ถามว่า ไม่พาลูกชายไปเคลือบฟลูออไรด์หรือ ดิฉันจึงขอเรียนถามคุณหมอ ดังนี้ค่ะ

- การเคลือบฟลูออไรด์มีผลดีและผลเสียต่อฟันอย่างไร

- ควรจะพาลูกไปรับการเคลือบฟลูออไรด์ไหม

- ควรจะไปรับการเคลือบฟลูออไรด์ตั้งแต่อายุเท่าไร

- ไม่ทราบว่าจะไปรับการเคลือบฟันได้ที่ไหนบ้าง และค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร

ขอความกรุณาคุณหมอช่วยไขข้อสงสัยให้ด้วยนะคะ


ผู้ตอบ ทพ.ไพฑูรย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

การเคลือบฟลูออไรด์ มีผลดี คือ ฟลูออไรด์ทำให้ผิวเคลือบฟันมีความแข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อนของกรดที่แบคทีเรียในช่องปากสร้างขึ้นมาได้ดีขึ้น ส่วนผลเสียโดยตรงจากวิธีการเคลือบไม่มี อาจจะมีบ้าง ก็คือ กรณีที่เด็กกลืนฟลูออไรด์เข้าไปมากๆบ่อยๆ ก็จะเกิดการสะสมของฟลูออไรด์ในกระดูกและฟัน โดยทำให้ฟันเป็นรอยด่างขาว หรือเป็นจุดสีน้ำตาล ดังนั้นจึงต้องรอให้เด็กสามารถควบคุมตนเองตรงจุดนี้ได้ดี สามารถบ้วนฟลูออไรด์ส่วนเกินออกมาได้เอง โดยเฉลี่ยเด็กอายุ ๓ ปี ก็จะทำได้ดีแทบทุกคน

การเคลือบฟลูออไรด์เป็นหนึ่งในกลวิธีเชิงป้องกันต่อโรคฟันผุ ยังมีอีกหลายวิธีที่ทำได้ดี เช่น การฝึกกินอาหารให้เป็นเวลา การหลีกเลี่ยงอาหารหวานและอาหารพวกแป้ง น้ำตาล การทำความสะอาดช่องปากหลังอาหารทุกครั้ง การเลือกอาหารที่เป็นกาก ช่วยขัดสีฟัน และการแปรงฟันที่ถูกวิธีอย่างสม่ำเสมอ อาจกล่าวอีกทางหนึ่งได้ว่า การเคลือบฟลูออไรด์เป็นกลวิธีเสริม ไม่ใช่กลวิธีหลัก คุณลองพิจารณาดูตามความเหมาะสม

สถานที่ที่สามารถให้บริการเคลือบฟลูออไรด์ ได้แก่ โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งที่มีทันตแพทย์หรือทันตภิบาลประจำคลินิก หรือโรงพยาบาลเอกชน ค่าใช้จ่ายประมาณ ๑๐๐-๔๐๐ บาท (แล้วแต่สถานที่ครับ) ใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที