• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ภรรยาผมป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง จึงอยากทราบว่าถ้าภรรยาหายป่วย และหมอหยุดยาพร้อมกับเลื่อนนัด ผมจะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาได้หรือไม่
ผู้ถาม สิทธิพร/ชุมพร
ผู้ตอบ น.พ.วันชัย วนะชิวนาวิน 

ถาม ภรรยาของผมป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๙ ได้มารักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช โดยมาพบและทำการรักษาตามที่หมอนัดทุกครั้ง จนตอนนี้อาการดีขึ้นมาก หมอได้เจาะเลือดไปตรวจ ๒ ครั้งแล้วเลือดปกติ ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๑ หมอเจาะน้ำจากไขสันหลัง และให้มาเอกซเรย์ และทำอัลตราซาวนด์ และนัดตรวจในเดือนมิถุนายน ๒๕๔๑ อีกครั้ง เพื่อจะหยุดยาและเลื่อนนัด ตั้งแต่ภรรยาป่วยผมไม่ได้ มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาเลย เพราะต้องการให้เขาหายจากโรคร้าย
ผมจึงอยากทราบว่า ถ้าภรรยาผมหายป่วย และหมอหยุดยาพร้อมกับเลื่อนนัดผม จะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาได้หรือไม่
ขอความกรุณาช่วยตอบนะครับ 

ตอบ ภรรยาคุณเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๙ ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดอย่างสม่ำเสมอ ขณะนี้แพทย์จะทำการตรวจเพื่อประเมินว่าโรคสงบหรือไม่ เพื่อที่จะหยุดยา คุณถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาได้หรือไม่ ขอเรียนว่าโรคที่ภรรยาคุณเป็นอยู่นั้น ไม่มีข้อห้ามในการมีเพศสัมพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของร่างกายและจิตใจ การมีเพศสัมพันธ์ไม่มีผลเสียต่อโรคโดยตรง
ดังนั้น ถ้าภรรยาคุณมีความพร้อมทั้งสุขภาพกายและจิตใจ คุณทั้งสองก็สามารถมีเพศสัมพันธ์กันได้ แม้จะยังไม่ได้หยุดยา