• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ลูกดูดนิ้วมือ

ลูกสาวอายุ ๓ ขวบกว่า ติดดูดนิ้วหัวแม่มือมาก ดูดจนนิ้วขึ้นเป็นเม็ดเป็นปุ่มๆ อยากให้ลูกเลิก ไม่ทราบว่าจะใช้วิธีไหนจึงจะทำให้ลูกเลิกได้
ผู้ถาม สายสมร/กรุงเทพฯ
ผู้ตอบ พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์ 

ถาม ดิฉันมีปัญหาเรื่องลูกสาวอายุ ๓ ขวบกว่า จะปรึกษาค่ะ คือลูกสาวขณะนี้อายุ ๓ ขวบ ๔ เดือนแล้ว แต่ติดดูดนิ้วหัวแม่มือมาก ดูดจนนิ้วขึ้นเป็นเม็ดเป็นปุ่มๆ เคยลองใช้ยาหม่องทานิ้ว ลูกก็ไปล้างออก ดิฉันไม่ทราบว่าจะใช้วิธีไหนจึงจะทำให้ลูกเลิกได้ จึงอยากปรึกษาคุณหมอว่าทำอย่างไรจะให้ลูกเลิกดูดนิ้วคะ
ขอความกรุณาคุณหมอช่วยตอบด้วยนะคะ 

ตอบ การดูดนิ้วในเด็กเล็กโดยเฉพาะในขวบปีแรก เป็นการปลอบประโลม ตัวเองเมื่อเบื่อ เหงา หรือเครียด เมื่ออายุมากขึ้น เด็กจะมีความสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้น มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน การดูดนิ้วในเด็กหลายคนจะค่อยๆลดลง
แต่ในกรณีที่ดูดมานานจน ๓-๔ ขวบ อาจเกิดจากมีคนชวนเล่นไม่บ่อย ถูกปล่อยให้อยู่คนเดียวนานบ่อยๆ จึงดูดนิ้วบ่อยกว่าปกติและติดเป็นนิสัย ผู้ปกครองหรือคนใกล้ชิดไม่ควรทักหรือว่ากล่าวเด็ก เพราะอาจเป็นการทำให้เด็กรู้สึกเหมือนได้รับความสนใจทางอ้อม เมื่อเห็นเด็กดูดนิ้วควรทำเป็นไม่สนใจ และพยายามเบี่ยงเบนความสนใจเด็ก ด้วยการชวนเล่นอย่างอื่นเพื่อให้เด็กมือไม่ว่าง การจะแก้ปัญหาดังกล่าวต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ใกล้ชิดเด็กทุกคน จึงจะได้ผลดี