• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สายตาเอียง

สายตาเอียง


ผู้ถาม รัตนา/นครราชสีมา
สายตาเอียงเกิดจากสาเหตุใด และถ้าต้องใส่แว่นต้องใส่แว่นลักษณะใด สามารถรักษาหายไหม

หนูอายุ ๑๖ ปี ปัจจุบันเรียนอยู่ ม. ๔ มีปัญหาเกี่ยวกับสายตา  คือ เวลาที่หนูเขียนหนังสือหนูจะต้องเอียงคอเขียนถึงจะเขียนหนังสือได้ตรง หรือดูโทรทัศน์หนูก็ต้องเอียงคอดู ไม่ทราบว่าเป็นอย่างนี้เรียกว่าสายตาเอียงหรือเปล่าคะ ขอเรียนถามคุณหมอ ดังนี้ค่ะ

๑. สายตาเอียงเกิดจากสาเหตุใด (สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้หรือไม่)

๒. ถ้าต้องใส่แว่นต้องใส่แว่นลักษณะใด

๓. มีวิธีการรักษาให้หายไหม (ถ้าไม่ต้องการใส่แว่น)

ขอความกรุณาช่วยตอบด้วยนะคะ


ผู้ตอบ พญ.สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สายตาเอียง เป็นความผิดปกติของสายตา อันเนื่องมาจากการหักเหของแสงจากวัตถุที่มากระทบกับดวงตาในแนวนอน และแนวตั้ง ไม่เท่ากัน ส่วนมากเกิดจากกระจกตา (ตาดำ) มีความโค้งในแนวนอนและ แนวตั้งไม่เท่ากัน เป็นผลทำให้มองภาพไม่ชัดเจน ต้องแก้ไขด้วยเลนส์แว่นตารูปทรงกระบอก (cylinders) ซึ่งถ้ามองด้วยตาเปล่าก็เหมือนเลนส์ แว่นสายตาทั่วๆ ไป เลนส์ทรงกระบอก จะมีกำลังอยู่แนวเดียว จึงแก้ไขสายตาเอียงได้ โดยทั่วไปเลนส์ทรงกระบอกจะบอกเป็นกำลังแล้วต้องตามด้วยแกนเป็นองศา เช่น -๒.๐ x ๑๘๐หรือ -๓.๐ x ๙๐เป็นต้น แต่ถ้าเป็นสายตาสั้นธรรมดา จะบอกว่า -๒.๐ หรือ -๓.๐ ในคนปกติทั่วไป มักจะมีสายตาเอียงเล็กน้อยไม่ต้องแก้ไข ถ้าสายตาเอียงมาก สายตามัวมากก็ต้องแก้ไข

ขอตอบคำถามคุณดังนี้

๑. เกิดจากความโค้งของตาดำในแนวนอนและแนวตั้งไม่เท่ากัน และเช่นเดียวกับสายตาสั้นซึ่งเป็นทั้งกรรมพันธุ์ และไม่ใช่ มักมีปนไปกับสายตาสั้นหรือสายตายาว

๒. ต้องใส่แว่นทรงกระบอกซึ่งจะมีกำลังในแนวใดแนวหนึ่ง แก้ไขความโค้งที่มากไปหรือน้อยไป

๓. นอกจากแว่นแล้ว ยังมีเลนส์สัมผัส แก้ไขสายตาเอียงได้ โดยเฉพาะเลนส์สัมผัสชนิดแข็งจะแก้สายตาเอียงมากๆ ได้ดี ดีกว่าแว่นตาเสียอีก กล่าวคือ เลนส์แว่นตา เอียงถ้าสายตาเอียงมากๆ เลนส์แว่นตาจะหนาและภาพที่เห็นบิดเบี้ยว ผู้สวมจะไม่ค่อยสบายตา และบางคนก็ทนใส่แว่นไม่ได้ โดยเฉพาะกรณีสายตาเอียงมาก หรือเอียงไม่เท่ากันในตา ๒ ข้าง นอกจากนี้ปัจจุบันมีวิธีการผ่าตัดด้วยมีดและแสงเลเซอร์แก้ไขสายตาเอียงได้ด้วย ซึ่งโดยทั่วไปควรจะทำเมื่ออายุมากกว่า ๒๐ ปีขึ้นไป

อนึ่ง การเขียนหนังสือเอียงๆ หรือดูโทรทัศน์เอียงคอ อาจจะไม่ได้เกิดจากสายตาเอียงเสมอไป อาจจะเกิดจากอุปนิสัยในการเขียนหนังสือ สายตาสั้น ตลอดจนตาเหล่ก็ได้ ขอแนะนำว่าคุณควรไปรับการตรวจให้แน่ชัดต่อไป