• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ยารักษาโรคผิวหนัง

ยารักษาโรคผิวหนัง

ผู้ถาม อรวี/แพร่
การฉีดยาสตีรอยด์เข้าใต้ผิวหนังเพื่อรักษาโรคผิวหนังมีอันตรายหรือไม่

ดิฉันมีปัญหาจะขอเรียนปรึกษาคุณหมอ ดังนี้ค่ะ
โรคผิวหนังจำพวก Lichen simplex chronicus ที่รักษาโดยวิธีฉีดยาสตีรอยด์เข้าใต้ผิวหนัง ยานี้ถ้าฉีดบ่อยๆ จะมีอันตรายหรือไม่ และโรคผิวหนังชนิดนี้เป็นชนิดเดียว กันกับ "โรคสะเก็ดเงิน" หรือไม่ และถ้าเป็นบ่อยๆ ต้องรักษาโดยวิธีจิตบำบัดหรือไม่

ผู้ตอบ นพ.สมยศ จารุวิจิตรรัตนา
ถ้าฉีดยาสตีรอยด์บ่อยเกินไป อาจจะไปกดการทำงานของต่อมหมวกไต โดยปกติแล้วถ้าฉีดครั้งละไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัม และไม่บ่อยกว่าเดือนละครั้ง ก็ไม่น่าจะมีปัญหา โรคที่คุณถามมาไม่ได้เป็นโรคเดียวกันกับโรคสะเก็ดเงิน ปกติไม่ต้องรักษาด้วยวิธีจิตบำบัดครับ