• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ข้อควรระวังในการกินยา

การลืมกินยาบางมื้อ ไม่ทราบว่ามื้อต่อไปจำเป็นต้องกินเพิ่มหรือไม่ การลืมกินยาบางมื้อจะถือว่าเป็นการกินยาไม่ต่อเนื่องหรือเปล่าและจะมีผลอะไรหรือไม่
ผู้ถาม สมยศ/กรุงเทพฯ
ผู้ตอบ ภก.นิพล ธนธัญญา

ถาม ผมมีเรื่องสงสัยจะเรียนถามครับ เวลาที่กินยาบางครั้งผมจะลืมกินบางมื้อ ไม่ทราบว่ามื้อต่อไปจำเป็นต้องกินเพิ่มหรือไม่ การลืมกินยาบางมื้อจะถือว่าเป็นการกินยาไม่ต่อเนื่องหรือเปล่าครับ จะมีผลอะไรหรือไม่ และอยากให้คุณนิพลช่วยแนะนำหรือบอกข้อควรระวังในการกินยาด้วยครับ

ตอบ การลืมกินยาจะทำให้ผลการรักษาโรคด้อยลง เพราะระดับยาในเลือดอาจต่ำกว่า จนไม่ได้ผลในการรักษา ไม่ต้องกินยาเพิ่มเติมในมื้อต่อไปแต่ให้กินทันทีที่นึกได้ และกินครั้งต่อไปอีก ๔-๖ ชั่วโมง ยกเว้นยาที่ต้องกินหลังอาหารทันที เพราะอาจระคายเคืองกระเพาะอาหาร
ข้อควรระวังในการกินยา ต้องรู้ว่าตนเองแพ้ยาอะไรแล้วหลีกเลี่ยงยานั้น ใช้ยาให้ตรงกับอาการ ลดอาการข้างเคียงของยาให้มากที่สุด โดยสอบถามจากแพทย์หรือเภสัชกร