• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การทำเลซิก

การทำเลซิก
 

ผู้ถาม ชุติมา/กรุงเทพฯ
การทำเลซิกเกี่ยวกับดวงตาหมายความว่าอย่างไร มีวิธีการเหมือนกับการทำเลเซอร์หรือเปล่า 
 
ดิฉันเคยได้ยินโฆษณาในวิทยุเขาพูดถึงการทำเลซิก ดิฉันจึงอยากขอเรียนถามคุณหมอ ดังนี้

๑. การทำเลซิกเกี่ยวกับดวงตาหมายความว่าอย่างไร มีวิธีการเหมือนกับการทำเลเซอร์หรือเปล่า

๒. การทำเลซิกจะทำในโอกาสไหน

๓. สามารถทำได้ที่ไหนบ้าง

๔. ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร

รบกวนคุณหมอช่วยอธิบายด้วยค่ะ

 

ผู้ตอบ พญ.สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

๑. เลซิก (LASIK) ย่อมาจาก laser assisted in situ keratomileusis เป็นวิธีการแก้ไขสายตาผิดปกติ (สั้น ยาว เอียง) ที่ใช้แสงเลเซอร์ร่วมกับการผ่าตัด โดยวิธีใช้มีดพิเศษผ่ากระจกตา (ตาดำ) ออกเป็นฝา เปิดฝาออกแล้วใช้ exeimer laser ตัดกระจกตาส่วนล่างให้บางลง การจะตัดออกขนาดไหนขึ้นอยู่กับขนาดของสายตาที่ผิดปกติ ถ้าสายตาสั้นมากก็จะต้องตัดออกมาก แล้วปิดฝากระจกตาเข้ารูปเดิม ทำให้กระจกตาทั้งหมดบางลง ความโค้งก็จะลดลง หรือนัยหนึ่งกระจกตาจะแบนลง สายตา สั้นจะลดลง ถ้าตัดได้พอดี สายตาสั้นก็จะหายไป


 

๒. เลซิก เป็นวิธีแก้ไขสายตาผิดปกติวิธีหนึ่งที่ใช้ทั้งผ่าตัดและแสงเลเซอร์ ซึ่งแน่นอนว่ากระบวนการอาจมีผลแทรกซ้อนได้ หรือพูดง่ายๆ ก็คือ คงมีความปลอดภัยสู้แว่นสายตาไม่ได้ โดยทั่วไปถ้าสายตาผิดปกติควรพิจารณาแก้ด้วยแว่นตาหรือเลนส์สัมผัสก่อน ถ้ามีปัญหาในการใช้แว่นตาหรือเลนส์สัมผัส การทำเลซิกก็เป็นทางเลือกอีกวิธีหนึ่ง ปัญหาของการใช้แว่นตาและเลนส์สัมผัส อาจเป็นโดยอาชีพที่ไม่เหมาะจะใช้ หรือใช้เลนส์สัมผัสแล้วมีผลเสียจากเลนส์สัมผัสได้ อีกประการหนึ่ง คือ จะไม่ทำในคนอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีด้วยเหตุผลที่ว่าสายตายังไม่คงที่ อาจสั้นลงไปได้อีก และห้ามทำในผู้ป่วยที่มีโรคทางกายที่อาจทำให้แผลหายช้า ถ้าการสมานแผลของผิวกระจกตาผิดปกติ อาจก่อให้เกิดสายตาเอียงและโรคของกระจกตาที่รุนแรงตามมา กระจกตาบางเกินไป เป็นโรคต้อหินอยู่แล้ว เป็นต้น ก่อนตัดสินใจทำแพทย์จะต้องตรวจตาอย่างละเอียดก่อนว่ามีความเหมาะสมเพียงไร

๓. ขณะนี้เท่าที่ทราบในโรงพยาบาลของรัฐที่มีบริการ ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลวัดไร่ขิง และโรงพยาบาลเอกชนอีกหลายแห่ง

๔. ค่าใช้จ่ายประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนอาจจะสูงกว่านี้