• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ส่วนสูงเพิ่มแต่น้ำหนักไม่เพิ่ม

ส่วนสูงเพิ่มแต่น้ำหนักไม่เพิ่ม

สุดใจ/นครสวรรค์  : ผู้ถาม

หนูอายุ ๑๔ ปี ส่วนสูง ๑๕๑เซนติเมตร น้ำหนัก ๔๔ กิโลกรัม หนูมีปัญหาเรื่องน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น แต่ส่วนสูงไม่ยอมเพิ่มขึ้น โดยปกติแล้ว หนูชอบกินอาหารจุบจิบ ของมัน และ ของหวาน หนูไม่ค่อยมีเวลาออกกำลัง กายมากนัก และไม่ชอบกินผักเลย
หนูมีคำถามจะเรียนถามคุณหมอดังนี้
๑. ปัญหาเกี่ยวกับส่วนสูงที่ไม่เพิ่มขึ้น แต่น้ำหนักกลับเพิ่มขึ้น ควรปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อให้น้ำหนักลดลง
๒. มีวิธีใดบ้างที่สามารถเพิ่มส่วนสูงได้  
๓. อยากทราบถึงอัตราส่วนของ มาตรฐานส่วนสูงและน้ำหนักตัวค่ะ

นพ.ธเนศ  พัวพรพงษ์ : ผู้ตอบ
ถ้าดูน้ำหนักและส่วนสูงของคุณ ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ ไม่อ้วน คำถามที่ถามมาขอตอบเป็นข้อๆ ดังนี้ครับ
๑. ถ้าไม่อยากน้ำหนักเพิ่ม ต้องไม่กินของจุบจิบ งดอาหารมันๆ หรือ ของหวานมาก อาหารที่ควรกินคือพวกผัก เพราะจะไม่ทำให้อ้วนครับ
นอกจากนั้น การที่จะลดน้ำหนักได้ดี คือ การใช้พลังงาน โดยการออกกำลังกายดีที่สุดครับ อาจไม่ต้องมาก เช่น วิ่งจ๊อกกิ้งเบาๆ วันละ ๒๐ นาที ระยะทางไม่สำคัญ การออก กำลังกายจะช่วยให้ร่างกายใช้พลังงาน ทำให้ไม่อ้วน นอกจากนั้นยังทำให้หัวใจและกล้ามเนื้อแข็งแรงด้วยครับ
๒. ความสูงของคนเรามีหลายปัจจัย เช่น
- พันธุกรรม ถ้าพ่อแม่พี่น้องสูง โอกาสที่จะสูงก็จะมีมาก
- อาหาร ถ้าได้รับอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่าง กายครบถ้วนในระยะที่ร่างกายมีการเจริญเติบโต โอกาสที่จะสูงก็มีมาก อาหารที่สำคัญได้แก่ โปรตีน แคลเซียม เป็นต้น
- การดำรงชีวิต เช่น การออก กำลังกาย
- ฮอร์โมนเพศ คนที่มีฮอร์โมน เพศออกมาเร็วกว่าปกติ จะทำให้กระ-ดูกหยุดเจริญเติบโต จะเป็นคนที่เตี้ย กว่าคนที่ฮอร์โมนเพศหลั่งออกมาช้า
หรือในผู้หญิงที่มีประจำเดือนเร็ว ก็จะเตี้ยกว่าคนที่มีประจำเดือนช้า
ดังนั้นสิ่งที่เราสามารถทำได้คือ กินอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อน ให้พอ ออกกำลังกาย เพราะอายุขนาด คุณนั้นยังสูงได้อีกครับ
๓. อัตราส่วนของมาตรฐานส่วน สูงและน้ำหนักตัวที่เราใช้กันบ่อยๆคือ BMI (body mass index) ซึ่งเท่ากับน้ำหนัก (กิโลกรัม) หารด้วย ส่วนสูงเป็นเมตร ยกกำลัง ๒ ครับ ค่าปกติ คือ ๑๘.๕ ถึง ๒๔.๙ ครับ ของคุณได้ ๑๙.๓ ก็ถือว่าปกติครับ