• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

หัวใจพิการมาแต่กำเนิด

หัวใจพิการมาแต่กำเนิด

 ยุทธ : ผู้ถาม
โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเป็นอย่างไรครับ เกิดจากสาเหตุอะไร มี อาการและความรุนแรงแค่ไหน และ จะรักษาได้อย่างไร

นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ : ผู้ตอบ
สาเหตุของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ส่วนมากไม่ทราบสาเหตุ บางครั้งอาจพบได้ในแม่ที่ป่วยเป็นโรคหัดเยอรมันระหว่างตั้งครรภ์ หรือความผิดปกติทางพันธุกรรมของพ่อ หรือแม่ อาจพบบ่อยขึ้นในแม่ที่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือกินยาบางชนิดในช่วงตั้งครรภ์
อาการของโรคขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความผิดปกติ

ในเด็กแรกเกิดอาจพบว่า  เด็กไม่ค่อยดื่มนม โตช้ากว่าเกณฑ์พัฒนาการของเด็กอาจช้ากว่าปกติ เหนื่อยง่าย ในรายที่มีความผิดปกติ มากจะพบอาการเด็กตัวเขียวคล้ำได้ เช่นกัน

การรักษาขึ้นอยู่กับความผิดปกติที่ตรวจพบ ส่วนหนึ่งอาจหายได้เองเมื่อโตขึ้น ในกรณีที่ผนังกั้นหัวใจรั่วเพียงเล็กน้อย ถ้าเป็นมากจะมีอาการหอบเหนื่อย ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด