• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เด็กเล่นอวัยวะเพศ

เด็กเล่นอวัยวะเพศ 

 พรทิพย์ : ผู้ถาม
ลูกอายุ ๙ เดือน ดิฉันสังเกตว่า มีบ่อยครั้งที่แกชอบจับอวัยวะเพศ ของตัวเอง
ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดและดิฉันควรทำอย่างไร

 พญ.นภาพรรณ  วิริยะอุตสาหกุล : ผู้ตอบ
พัฒนาการของเด็กโดยปกติจะเป็นแบบที่ภาษาหมอเรียกว่า Cephalo-caudal หมายถึงจะพัฒนาจากศีรษะไล่เรียงลงไปเรื่อยๆ จนถึง จุดต่ำสุด (คือก้น ไม่ใช่เท้า เพราะเวลานึกถึงระบบประสาท ให้นึกว่าคนทำท่าคลานแบบสัตว์ ๔ เท้าทั่วไป)
ในเด็กอายุ ๙ เดือน จะมีการพัฒนาลงมาถึงเท้า สังเกตว่าเด็กจะพยายามลงน้ำหนักที่เท้า และสามารถ เหนี่ยวตัวขึ้นยืนได้ แต่เด็กวัยนี้จะยัง ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ สรุปว่า ยัง มีการพัฒนาของระบบประสาทมาไม่ ถึงบริเวณอวัยวะเพศ

การที่เด็กจับอวัยวะเพศ ก็เพราะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของร่างกายที่ยื่น มาให้จับต้องได้เท่านั้น อย่าเพิ่งกังวล ว่าลูกจะมีปัญหาทางเพศเลยนะคะ ถ้าเห็นแล้วไม่สบายใจ ก็เอามือลูกออก หาของเล่นอื่นให้จับ ลูกก็จะเลิกจับอวัยวะเพศไปเองค่ะ