• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์

เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์

นภา : ผู้ถาม
การที่มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ ถือเป็นเรื่องปกติหรือไม่ สาเหตุ ที่เลือดออกเกิดได้อย่างไรบ้าง
 
นพ.ประสงค์ ตันมหาสมุทร : ผู้ตอบ

จริงๆ แล้วหลังมีเพศสัมพันธ์แล้วมีเลือดออกเป็นทั้งเรื่องปกติและ ผิดปกติก็ได้ครับ
ที่ปกติก็คือการมีเพศสัมพันธ์ใน ครั้งแรกเมื่อมีการฉีกขาดของเยื่อพรหมจรรย์ก็จะมีเลือดออกได้ แต่ไม่มาก
แต่ที่ผิดปกติ คือถ้ามีเลือดออกมากซึ่งมักเกิดกับการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก หรือการไม่มีเพศสัมพันธ์มานานๆ แล้วมามีใหม่ ร่วมกับอวัยวะเพศชายที่มีขนาดใหญ่ หรือการร่วมเพศที่รุนแรงก็จะทำให้มีการฉีกขาดของ ผนังช่องคลอดทำให้เลือดออกมาได้

นอกจากนั้น ในรายที่มีเพศสัมพันธ์มานาน หรือเคยมีบุตรแล้วเกิดมีเลือดออกมาในภายหลัง ก็ถือเป็นอาการที่ผิดปกติ ต้องรีบตรวจภายใน เพราะเป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งของมะเร็งปากมดลูก