• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ปวดศีรษะข้างเดียวเป็นประจำ

ปวดศีรษะข้างเดียวเป็นประจำ

สมศรี/กรุงเทพฯ : ผู้ถาม
ดิฉันอายุ ๔๐ ปีค่ะ แต่งงานและมีบุตรแล้ว
ดิฉันมีอาการปวดศีรษะข้าง เดียวเป็นประจำ ส่วนมากเป็นข้าง ขวา มักจะปวดติดต่อกัน ๒-๓ วัน กินยาพาราเซตามอลเม็ดละ ๕๐๐ มิลลิกรัม ครั้งละ ๒ เม็ดติดต่อกัน ทุก ๔-๖ ชั่วโมง อาการก็ไม่ดีขึ้น เท่าไรค่ะ ถ้าเป็นช่วงวันหยุดดิฉัน จะพยายามนอนพักผ่อนติดต่อกัน เกือบทั้งวัน ตื่นมาก็ดีขึ้นเล็กน้อย บางครั้งปวดมากๆ จะมีอาการคลื่นไส้จนต้องอาเจียน หลังจากอาเจียนแล้ว อาการปวดศีรษะมัก จะดีขึ้น บางครั้งก็หายไป แต่บาง ครั้งอาการก็กลับมาเป็นอีกค่ะ เป็น แบบนี้มาหลายปีแล้ว เฉลี่ยแล้วปีละประมาณ ๖-๗ ครั้งค่ะ
จึงอยากจะขอเรียนถามคุณ หมอดังนี้
๑. สาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
๒. ดิฉันจะดูแลรักษาตัวเองอย่างไรบ้าง นอกจากกินยาแก้ปวด
๓. ดิฉันสมควรจะต้องไปพบ แพทย์หรือไม่คะ
รบกวนคุณหมอกรุณาตอบด้วยนะคะ
 

ศ.นพ.กัมมันต์  พันธุมจินดา : ผู้ตอบ
๑. อาการปวดศีรษะเป็นข้าง เดียวสลับข้าง ถ้าเป็นรุนแรงจะอาเจียน หลังอาเจียนหรือนอนพัก จะดีขึ้น ช่วงที่ไม่ปวดจะมีอาการปกติ อาการดังกล่าวเป็นมาหลายปี อาการปวดศีรษะดังกล่าวน่าจะ เป็นสาเหตุจากไมเกรน ส่วนสาเหตุ อื่นๆ ถ้ามีลักษณะอาการดังกล่าว คงจะเป็นได้น้อยมาก
๒. เนื่องจากอาการเป็นไม่บ่อย ปีละ ๖-๗ ครั้ง อาจกินยาแก้ปวดทั่วไป หรือกินยาเฉพาะของไมเกรน คือ ยาในกลุ่ม triptan ถ้ามีอาการปวด แต่ถ้าอาการปวดถี่ขึ้น เช่น เป็นทุกสัปดาห์ควรปรึกษาแพทย์เพื่อ พิจารณากินยาป้องกันอาการไมเกรน เพราะถ้าปวดศีรษะแบบไมเกรนเป็นถี่ และกินยาแล้วปวดบ่อย จะ ทำให้อาการปวดรุนแรงและถี่ขึ้น
นอกจากนี้ อาจมีผลข้างเคียง ของยาแก้ปวด สำหรับการดูแลรักษาตัวเองนั้น อาจทำได้โดยสำรวจว่าอาการปวดไมเกรนมีสาเหตุ อะไรที่กระตุ้นให้ปวด เช่น อดนอน เครียด อาหารหรือยา โดนแสงแดด ฯลฯ บางอย่าง การพยายามหลีก เลี่ยงสาเหตุกระตุ้นดังกล่าวจะช่วย ให้โอกาสปวดศีรษะน้อยลง
นอกจากนี้ การออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ การพักผ่อนที่เพียงพอ จะช่วยให้โอกาสปวดศีรษะลดน้อย ลงเช่นกัน
๓. ถ้าได้ปฏิบัติตนถูกต้องและปวดไม่ถี่ อาจไม่จำเป็นต้องพบ แพทย์ ถ้าปวดศีรษะถี่ขึ้น ลักษณะ การปวดเปลี่ยนแปลงไป หรือมีอาการอื่นๆ ร่วมกับอาการปวดนอกเหนือไปจากที่เคยมีแล้ว ควรไป ปรึกษาแพทย์ เพราะผู้ป่วยไมเกรน อาจเป็นโรคอื่นๆ ร่วมด้วยก็ได้ครับ