• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดื่มเบียร์ขณะตั้งครรภ์

ดื่มเบียร์ขณะตั้งครรภ์
 

ผู้ถาม วรรณดี/กรุงเทพฯ
ดิฉันเป็นคนชอบดื่มเบียร์มาก ขณะนี้กำลังตั้งครรภ์ได้ ๓ เดือน คุณหมอที่ดิฉันไปฝากท้องด้วยแนะนำให้งดดื่ม อยากทราบว่าถ้าไม่เลิกดื่มจะมีอันตรายอะไรหรือไม่

ดิฉันอายุ ๓๐ ปี แต่งงานมา ๓ ปีแล้ว ดิฉันเป็นคนชอบดื่มเบียร์มาก ขณะนี้กำลังตั้งครรภ์ได้ ๓ เดือน คุณหมอที่ดิฉันไปฝากท้องด้วยแนะนำให้งดดื่มแต่ดิฉันยิ่งแพ้ท้องยิ่งอยากดื่มเบียร์ พยายามควบคุมแล้วก็ลดได้เหลือวันละ ๑ ขวด ไม่ทราบว่าการดื่มเบียร์วันละ ๑ ขวด จะมีผลกระทบต่อลูกหรือไม่ ถ้าคลอดลูกแล้วยังดื่มเบียร์อยู่และให้ลูกกินนมแม่ด้วย จะมีผลกระทบต่อลูกอย่างไรบ้างคะ ตอนนี้ยอมรับตามตรงค่ะว่ายังไม่สามารถงดดื่มได้

 

ผู้ตอบ นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนั้นเป็นข้อห้ามที่จำเป็นอย่างยิ่งในระหว่างการตั้งครรภ์เนื่องจากการศึกษาวิจัยพบว่า การดื่มแอลกอฮอล์ในระยะการตั้งครรภ์ ๓ เดือนแรกนั้นโอกาสที่ทารกจะพิการ แต่กำเนิดมีสูงกว่ามารดาที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างตั้งครรภ์ นอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังทำให้ทารกในครรภ์มีการเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ และเกิดการคลอดก่อนครบกำหนดได้ด้วย ทารกที่เกิดมาจากแม่ที่มีการดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างการตั้งครรภ์จะมีขนาดเล็ก น้ำหนักน้อย การเจริญของอวัยวะภายในร่างกายทารกไม่สมบูรณ์ ทำให้เลี้ยงยาก และป่วยเป็นโรคง่ายโดยเฉพาะโรคติดเชื้อ เพราะระบบภูมิคุ้มกันต่ำ นอกจากนี้แม่ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างการตั้งครรภ์มีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์ได้มากกว่าปกติ

ด้วยเหตุนี้ จึงขอแนะนำว่า ควรจะงดดื่มเบียร์โดยเฉพาะเบียร์ของประเทศไทยมีปริมาณแอลกอฮอล์ค่อนข้างสูง หันไปดื่มน้ำผลไม้แทนจะมีประโยชน์ต่อการตั้งครรภ์มากกว่า สำหรับการให้นมแม่หลังคลอดนั้นแอลกอฮอล์ไม่น่าจะมีผลกระทบโดยตรง แต่อาจมีผลทำให้ปริมาณและคุณภาพของนมแม่ด้อยไปไม่มากก็น้อย