• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก

 

ผู้ถาม สกุลณา/สิงห์บุรี
ผู้หญิงที่อายุมากแต่ยังไม่ได้แต่งงานจะมีอัตราเสี่ยงต่อการเป้นมะเร็งปากมดลูกด้วยหรือไม่

ดิฉันเคยอ่านพบว่า ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วหรือมีเพศสัมพันธ์ควรไปตรวจหามะเร็งปากมดลูกทุกปี เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก ดิฉันอายุ ๓๕ ปี แต่ยังไม่ได้แต่งงาน ไม่ทราบว่าผู้หญิงที่อายุมากแต่ยังไม่ได้แต่งงานจะมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกด้วยหรือไม่ เพราะในบทความที่อ่านไม่ได้พูดถึงผู้หญิงกลุ่มนี้เลย คุณหมอกรุณาช่วยอธิบายให้ฟังพอเข้าใจด้วยค่ะ

 

ผู้ตอบ น.พ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
ผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานและไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับชายใดมาก่อน มีโอกาสเกิดมะเร็งปากมดลูกน้อยกว่าผู้หญิงที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับชายมากหน้าหลายตามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกมากขึ้นเป็นเงาตามตัว แต่ไม่ใช่ว่าผู้หญิงโสดจริง ๆจะไม่มีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกเพราะมีปัจจัยเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งในการทำให้เกิดเป็นมะเร็งปากมดลูกได้คือ การสูบบุหรี่ ไม่ว่าจะสูบบุหรี่เอง หรือทำงานในห้องอับอากาศที่คนในห้องสูบบุหรี่เป็นประจำ คุณผู้หญิงมีโอกาสที่จะรับควันบุหรี่เข้าร่างกาย แล้วสารที่เรียกว่า “ทาร์” หรือน้ำมันดินจะถูกขับออกมาบริเวณปากมดลูกทำให้เกิดการระคายเคืองของปากมดลูกเมื่อระคายเคืองไปนานๆ เข้า เซลล์เยื่อบุปากมดลูกอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็งได้เหมือนกัน จึงควรจะหลีกเลี่ยงการทำงานหรือคบหาสมาคมกับผู้สูบบุหรี่เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการเป็นมะเร็งปากมดลูก