• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

โรคหนองในเทียม

โรคหนองในเทียม


ผู้ถาม สุจินต์/ปราจีนบุรี

ผมเป็นหนองในเทียม ไปหาหมอ ๒ ท่าน ท่านแรกบอกว่า กินยา ๒ อาทิตย์ก็หาย ท่านที่สองบอกว่ารักษายากมาก บางที ๓-๔ เดือน ถึงจะหาย ผมควรจะเชื่อใครครับ ผมมีปัญหาจะเรียนปรึกษาคุณหมอ ดังนี้ครับ

๑. ผมเป็นหนองในเทียม ไปหาหมอ ๒ ท่าน ท่านแรกบอกว่า กินยา ๒ อาทิตย์ก็หาย ท่านที่สองบอกว่า รักษายากมาก บางที ๓-๔ เดือนถึงจะหายผมควรจะเชื่อใครครับ

๒. ผมมีน้ำใสๆ แบบน้ำเชื่อมไหลออกมาจากท่อทางเดินปัสสาวะ (แต่ไม่บ่อย อาจเป็นอาทิตย์) และมีอาการเจ็บจี๊ด ๆ ในท่อทางเดินส่วนปลาย และปลายท่อทางเดินมีอาการคัน บางวันก็คันบางวันก็ไม่คัน และบางทีปัสสาวะก็ค้างอยู่ตรงปลายและไหลออกซึมออกมา

๓. ผมไม่เคยไปเที่ยวตั้งแต่ผมเป็น แต่ก็เป็นแผลริมอ่อน เป็นมา ๒ ครั้งแล้ว ผมงงทั้งที่ผมไม่ได้เที่ยว ทำไมถึงเป็น อาการ ๓ ข้อนี้เป็นมาได้ ๒ เดือนแล้วครับ แต่ไม่มีอาการอื่นแทรกซ้อน

 

ผู้ตอบ น.พ.นิวัติ พลนิกร

๑. ถูกทั้งสองคน แพทย์คนแรกพูดถึงหนองในเทียมชนิดธรรมดา (ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ ๗๐ ของผู้ป่วย) พวกนี้จะหายได้ด้วยยาปฏิชีวนะ เช่น กินเตตราซัยคลีน ๑-๒ สัปดาห์ แพทย์คนที่สองพูดถึงหนองในเทียมชนิดเรื้อรัง (ซึ่งมีอยู่ประมารร้อยละ ๓๐ ของผู้ป่วย) พวกนี้มักจะเป็นๆหายๆ แม้ได้รับการรักษาโดยยาอย่างถูกต้องแล้วก็ตาม สาเหตุที่ทำให้เป็นๆหายๆ มีอยู่ ๓ ประการ คือ

  • ก. ไปติดมาใหม่ เช่น ภรรยา หรือคู่รักไม่ได้รับการรักษาพร้อมกัน
  • ข. เชื้อชนิดดื้อยา ซึ่งพบมากขึ้นในระยะหลัง
  • ค. เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ท่อปัสสาวะตีบ หรือต่อมลูกหมากอักเสบ

๒. อาการของคุณจะต้องมีขั้นตอนการวินิจฉัย ดังนี้

๒.๑ จะต้องตรวจดูว่ามีการอักเสบในท่อปัสสาวะจริงหรือไม่ หรือมีแต่มูกใส โดยดูจากจำนวนเม็ดเลือดขาวในการย้อมเชื้อจากท่อปัสสาวะ หรือในการตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดขาวของปัสสาวะซึ่งกลั้นมาทั้งคืน

๒.๒ หากมีหลักฐานว่ามีการอักเสบจริง การอักเสบนั้นเกิดจากอะไร อาทิเช่น

  • ก. ท่อปัสสาวะอักเสบ
  • ข. ต่อมลูกหมากอักเสบ
  • ค. กรวยไตอักเสบ

๓. คุณคงเป็นโรคเริมมากกว่าแผลริมอ่อน โรคเริมเกิดขึ้นได้เอง แผลอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกจนมีลักษณะคล้ายแผลริมอ่อนครับ