• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ความบกพร่องทางเพศ

ก่อนอื่นคงจะต้องบอกกล่าวก่อนว่า ความบกพร่องทางเพศนั้นไม่ใช่ความผิดปรกติทางเพศแต่อย่างใด และถ้าคนที่ม่ความบกพร่องทางเพศนั้นถ้าได้เข้าใจความบกพร่องดังกล่าวนั้นเกิดจากอะไรก็สามารถที่จะดูแลแก้ไขให้ดีดังเดิมได้ นอกจากนี้ในการยอมรับความบกพร่องดังกล่าวและไปปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะได้รับการดูแลแก้ไขที่ถูกต้องก็สามารถที่จะขจัดปัดเป่าปัญหาที่จะเกิดจากความบกพร่องทางเพศนั้นไม่มากก็น้อย

ความบกพร่องทางเพศในผู้ชาย ได้แก่ การหลั่งเร็ว การหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่อวัยวะเพศชายมาสามารถที่จะแข็งตัว หรือแข็งตัวไม่นานพอที่จะมีกิจกรรมทางเพศที่สุขสมกับผู้หญิงได้ และการหลั่งช้าหรือไม่หลั่งรวมทั้งการไม่มีอารมณ์และความต้องการทางเพศกับคู่ของตน เป็นต้น

ในขณะที่ความบกพร่องทางเพศในผู้หญิง ได้แก่ การไม่มีอารมณ์เพศ ไม่ปรารถนา หรือพิศวาสกับชายคนรัก การไม่เกิดการตื่นตัวทางเพศเมื่อได้รับการปลุกเร้าอารมณ์จากคนรัก การไปไม่ถึงจุดสุดยอด รวมทั้งการไม่สุขสมจากการร่วมรักกับคนรัก

กรณีต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ดำรงตนเป็นโสดอย่างมีความสุขแต่อย่างใด เพราะในกรณีที่เป็นโสดนั้น มติที่ว่า อดข้าวดอกนะเจ้าจะวางวาย ไม่ตายเพราะอดเสน่หา และเซ็กซ์ก็ไม่ได้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเสมอไปความสุขจากเพศรสนั้น สารแห่งความสุขที่หลั่งออกมาที่เรียกว่า เอนโดฟินนั้น ก็สามารถหลั่งออกมาได้จากการออกกำลังกายอย่างเป็นสุข หรือการบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น รวมทั้งการร้องเพลง ทำสมาธิอย่างมีความสุขก็ได้ผลเช่นกัน

แต่กามารมณ์นั้นเป็นพื้นฐานของชีวิตคู่ และเป็นสัมผัสรักที่จับต้องได้สำหรับคนสองคนที่ผูกสมัครรักใคร่ และใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
ชีวิตคู่ที่มีกามารมณ์ที่สุขสม จึงเป็นความผูกพันทางใจอย่างหนึ่ง ซึ่งเมื่อขาดหายไปแล้ว เรื่องเล็กมักจะเป็นเรื่องใหญ่ และเรื่องไม่เป็นเรื่องก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมา

การบกพร่องทางเพศ จึงทำให้กิจกรรมที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางกาย อย่างมีความสุขหดหายไป และอาจทำให้เกิดการระหองระแหงหรือระแวงแคลงใจกันได้

ใครที่รู้ตัวว่าเกิดการบกพร่องทางเพศจึงควรจะไปปรึกษาและหาทางแก้ไข !!!