• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อยากผอมจะทำอย่างไรดี

พรรณนภา/นนทบุรี : ผู้ถาม

ดิฉันอายุ ๓๐ ปี (ยังโสดค่ะ) หนัก ๖๕ กิโลกรัม สูง ๑๕๕ เซนติเมตร รู้สึกว่าตัวเอง"อ้วน " มาก จนรู้สึกอึดอัดไปหมด แต่ไม่อยากลดน้ำหนักด้วยวิธีการอดอาหาร หรือกินยาลดความอ้วน แถมดิฉันก็ไม่ชอบออกกำลังกายด้วยค่ะ พอจะมีคำแนะนำเกี่ยวกับการลดน้ำหนักด้วยวิธีการทาง "โภชนาการ" บ้างไหมคะ เพราะรู้สึกว่าการ"อด" กับการ "ออกกำลังกาย" อย่างมากทำให้เสียสุขภาพจิตค่ะ

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต : ผู้ตอบ

น้ำหนัก ๖๕ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๕๕ เซนติเมตร คำนวณดัชนีมวลกายแล้วได้เท่ากับ ๒๗.๑ คุณ เป็นโรคอ้วนระดับ ๒ แล้ว คือ มีน้ำหนักตัวมากเกินไป วิธีการทางโภชนาการสำหรับลดความอ้วนมีอยู่ ๒ อย่าง คือ
การควบคุมการบริโภคอาหารกับการมีกิจกรรมให้ ร่างกายเคลื่อนไหวอยู่เสมอ รวมถึงการออกกำลังกายด้วยแต่ไม่จำเป็นต้องหักโหม
การควบคุมทางโภชนาการ คือ กินให้พอเหมาะ หุ่นขนาดคุณน่าจะกินข้าวมื้อละไม่เกิน ๒ ทัพพี หรืออย่างมากสุด ๓ ทัพพีในบางมื้อ เช่น มื้อกลางวัน  แต่อย่ากินมากเกินไปในมื้อเย็น พยายามกินผักและผลไม้มากๆ  ผลไม้กินได้เท่าที่ต้องการ ยกเว้น ผลไม้ที่มีรสหวานมากๆ