• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เบาหวานขึ้นตา

เปรมจิต/ปทุมธานี : ผู้ถาม

รบกวนคุณหมอกรุณาตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเป็นเบาหวานขึ้นตาให้ด้วยค่ะว่า ถ้าเบาหวานขึ้นตาจะต้องรักษาอย่างไรบ้าง ตอนนี้มองภาพเห็นไม่ค่อยชัดเจน ไม่กล้าไปหาหมอเพราะกลัวต้องผ่าตัดค่ะ
ช่วยกรุณาแนะนำและอธิบาย วิธีจัดการดูแลและรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ให้ด้วย เพื่อการตัดสินใจรับการรักษาต่อไปค่ะ
ขอขอบพระคุณคุณหมออย่าง สูงที่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนค่ะ
 

พญ.สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต : ผู้ตอบ

เบาหวานขึ้นตา หมายถึง การเกิดภาวะผิดปกติในตาเนื่อง จากเป็นเบาหวาน ซึ่งส่วนใหญ่จะหมายถึงพยาธิสภาพที่จอรับภาพมากกว่า ภาวะนี้เกิดในผู้ป่วยเป็นเบาหวานนานๆ หรือเบาหวานที่ไม่ควบคุมปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงอยู่ตลอด เบาหวานที่ต้องพึ่งอินซูลิน เป็นต้น เคยมีคนศึกษาพบว่าถ้าเป็นเบาหวานน้อย กว่า ๑๐ ปี โอกาสเกิดพยาธิสภาพมีร้อยละ ๗ ถ้าเป็นนานกว่า ๑๕ ปี ร้อยละ ๖๓  อย่าเข้าใจผิดว่าถ้า เป็นเบาหวานและควบคุมดีแล้วจะไม่เป็นโรคนี้ แต่ถ้าเป็นเบาหวานควบคุมดีจะเป็นช้ากว่าและรุนแรงน้อยกว่า ผู้ที่เป็นเบาหวาน นอกจากต้องปรึกษาอายุรแพทย์เพื่อควบคุมเบาหวาน แล้วยังต้องรับการตรวจจากจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละครั้งหรือตามนัดหมาย ถ้าไม่กล้าไปหาหมอก็อาจสายเกินแก้ค่ะ
พยาธิสภาพของจอรับภาพจากเกิดหลอดเลือดจอรับภาพโป่งพองตามด้วยน้ำเลือด น้ำเหลืองซึมออกมาและกระจายทั่วจอรับภาพ ถ้าเลือดหรือน้ำเหลืองอยู่บริเวณ macula ผู้นั้นจะตามัวลง แต่ถ้าเกิดขึ้นบริเวณอื่นๆ สายตาจะยังดีอยู่ หากปล่อยนานเข้าจอรับภาพจะขาดเลือดเกิดการตายของจอรับภาพเป็นหย่อมๆ และมากขึ้น จอรับภาพจะถูกทำลายไปเรื่อยๆ การมองเห็นจะลดลงตามลำดับ ถ้าการทำลายจอรับภาพมากขึ้นถึงขั้นก่อให้เกิดหลอด เลือดใหม่ซึ่งฉีกขาดง่าย ถ้าฉีกขาดตาจะมืดลงมากอย่างฉับพลัน เมื่อมีหลอดเลือดใหม่จะตามด้วยพังผืด ซึ่งอาจดึงรั้งให้จอรับภาพหลุดลอกนำไปสู่ตาบอดในที่สุด

ในปัจจุบันมีวิธีการรักษาภาวะ นี้ด้วยแสงเลเซอร์ที่เรามักพูดกันว่าไปยิงแสงเลเซอร์เพื่อสกัดกั้นมิให้ภาวะนี้เลวลง เช่น ยับยั้งการตายของจอรับภาพ ยับยั้งการเกิดหลอดเลือดใหม่ ลดอาการบวมของจอรับภาพ เป็นต้น โดยทั่วไป การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ไม่ได้ทำให้สายตาดีขึ้น เพียงแต่ยับยั้งไม่ให้เลวลง หรือบางรายอาจดีขึ้นเล็กน้อยถ้ายังเป็นไม่มาก ถ้าพยาธิสภาพถึงขั้นมีเลือดออกมีจอรับภาพหลุดลอก ต้องรักษาด้วยวิธีผ่าตัดซึ่งยุ่งยากและผลไม่แน่นอน
อนึ่ง ผู้ป่วยเบาหวานยังอาจ มีอาการตามัวจากโรคต้อกระจก ต้อหิน เป็นต้น (ต้อกระจกในผู้ป่วยเบาหวานพบในอายุน้อยกว่า คนปกติ)