• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ประสาทหูเสื่อม

ดิฉันทำงานใกล้เครื่องบดยาง และก็กินยาแก้หวัดบ่อยๆ อยากทราบว่าจะมีส่วนทำให้หูเสื่อมไหมคะ และจะรักษาได้อย่างไร
ผู้ถาม อนุรักษ์/สงขลา
ผู้ตอบ พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค 

ถาม ดิฉันอายุ ๓๓ ปี สูง ๑๖๒ เซนติเมตร หนัก ๖๕ กิโลกรัม เมื่อ ปี ๒๕๓๗ ดิฉันได้ไปตรวจหูที่โรง-พยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง คุณหมอ บอกว่าประสาทหูเสื่อม คือดิฉันไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดัง เวลาพูดโทรศัพท์ หรือถ้าคุยกันใครพูดเสียงค่อยๆ ดิฉันก็ไม่ค่อยจะได้ยินเท่าไร ดิฉันมีโรคประจำตัวคือหอบหืด หลาย ปีก่อนจะเป็นหวัดบ่อยมากแทบทุกวัน พออากาศเปลี่ยนก็เป็นประจำ แต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนกันแต่ไม่ค่อยจะบ่อยเท่าเมื่อก่อน เวลาเป็นก็กินยาแก้หวัดบ่อยมาก เช่น แอคติเฟด, ดีคอลเจน, ทิฟฟี, ยาแก้แพ้

ดิฉันมีปัญหาจะเรียนถามคุณหมอดังนี้
๑. การกินยาแก้หวัดบ่อยๆ มีผลต่อประสาทหูไหมคะ อย่างไร
๒. เมื่อก่อนจะไม่ค่อยมีเสียงที่ หู แต่เดี๋ยวนี้มีเสียงในหู เป็นเพราะอะไร
๓. ดิฉันมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟังไหมคะ เครื่องนี้มีราคา เท่าไร มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไรคะ ถ้าไม่ใช้จะเป็นอะไรไหมคะ จะทำให้ประสาทหูเสื่อมเร็วไหม แล้วถ้าใช้จะมีผลอย่างไร และมียาอะไรที่กินแล้วทำให้มีผลต่อประสาทหูบ้างคะ
๔. การตรวจหูจำเป็นต้องตรวจ ดูความเสื่อมของหูทุกปีไหมคะ และถ้า ผ่าตัดจะช่วยได้ไหม เมื่อปี ๒๕๓๗ คุณหมอเคยให้ยามา ๒-๓ ตัว กินแล้วก็ไม่มีผลอะไร คุณหมอเลยว่าไม่ต้องกินเพราะช่วยอะไรไม่ได้เนื่อง จากเป็นมานานมากแล้ว (เป็นมา ๒๐ กว่าปี แต่ไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์มาประมาณ ๕-๖ ปี) ๕. ดิฉันทำงานใกล้เครื่องบดยาง มีส่วนทำให้หูเสื่อมไหมคะ และจะมีวิธีป้องกันอย่างไร เพราะทุกวันนี้ก็ยังคุยกันรู้เรื่องถ้าพูดเสียงดัง
๖. ถ้าจะเปลี่ยนโรงพยาบาลรักษา จะต้องเอาประวัติเก่าไปให้โรงพยาบาล ที่จะไปตรวจใหม่ด้วยหรือไม่ ขอความกรุณาคุณหมอช่วยตอบให้ด้วยนะคะ 

ตอบ ๑. การกินยาแก้หวัด ชนิดที่คณบอกมา ไม่มีผลต่อประสาทหู
๒. การมีเสียงดังในหูเป็นอาการ อย่างหนึ่งของการที่มีประสาทหูเสื่อม เชื่อว่าเกิดจากมีการรบกวนการทำงาน ของประสาทรับเสียง เช่น ขาดเลือดไปเลี้ยง หรือได้ยินเสียงดังมากๆ หรือได้รับยาที่เป็นพิษต่อประสาทหู เป็นต้น
๓. เครื่องช่วยฟังมีหลายแบบและหลายราคา ปัจจุบันรัฐบาลมีเครื่องช่วยฟังจ่ายให้ผู้ที่มีความจำเป็น ต้องใช้โดยไม่ต้องซื้อ แต่ต้องไปรับ การตรวจรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านหู คอ จมูก ซึ่งมีอยู่ตามโรงพยาบาลใหญ่ทุกแห่ง
เครื่องช่วยฟัง ทำหน้าที่ขยายเสียงให้ได้ยินชัดเจนขึ้น ไม่มีข้อเสียอย่างใด และถ้าไม่ใช้ก็ไม่ได้ทำให้ประสาทเสื่อมเร็วขึ้น แต่ถ้าใช้อย่างถูกต้องจะทำให้ได้ยินดีขึ้น ยกเว้นบางรายที่ประสาทหูเสื่อมอย่างมาก อาจใช้ไม่ได้ผล จึงต้องไปรับการตรวจการได้ยินอย่างละเอียด และให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เป็นผู้แนะนำและทดลองใช้ก่อนว่าเครื่องช่วยฟังชนิดใดจะเหมาะสมที่สุด
๔. ในกรณีที่มีอาการประสาทหูเสื่อม ควรต้องตรวจหาสาเหตุก่อน ถ้าพบสาเหตุที่รักษาได้ เช่น เนื้องอกของประสาทหู ก็รักษาที่สาเหตุ ถ้าไม่พบสาเหตุต้องมาตรวจเป็นระยะตามที่แพทย์เห็นสมควร อาจตรวจบ่อยกว่าปีละครั้งก็ได้ โดยทั่วไปประสาทหูเสื่อมไม่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด และยาที่ให้มักไม่ทำให้ได้ยินดีขึ้น แต่อาจช่วยป้องกันไม่ให้เสื่อมลงเร็วได้
๕. การทำงานใกล้เครื่องบดยาง ถ้าเครื่องจักรมีเสียงดังมากและคุณทำงานอยู่ใกล้เครื่องจักรวันละหลายชั่วโมงต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน มีผลทำให้ประสาทหูเสื่อมได้แน่นอน วิธีป้องกันคือใส่เครื่องครอบหูป้องกัน ไม่ให้เสียงดังเข้าไปในหูขณะทำงาน และในกรณีที่พบมีประสาทหูเสื่อมแล้ว ควรหางานใหม่ที่ไม่มีเสียงดังทำ
๖. ถ้าจะเปลี่ยนไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น ควรขอประวัติเก่าไปด้วย เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการซักประวัติ และตรวจบางอย่างซ้ำอีก และทำให้การรักษาต่อเนื่องกันได้ คุณควรไปพบแพทย์หู คอ จมูก ที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านและรับการตรวจรักษาอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นมากขึ้น