• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ไม่มีลิ้นไก่

ไม่มีลิ้นไก่


ผู้ถาม กิตติศักดิ์/สุโขทัย

หลานผมเกิดมาไม่มีลิ้นไก่ ไม่ทราบโตขึ้นมาจะพูดได้ไหม และมีวิธีรักษาได้ไหม หมอที่รักษาโรคนี้โดยตรงอยู่โรงพยาบาลอะไร และจะติดต่อได้ที่ไหน ค่าใช้จ่ายเท่าไร

ผมมีเรื่องที่จะเรียนถามคุณหมอดังนี้ครับ ผมมีหลานเพิ่งเกิดเมื่อวันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๐ เกิดมาไม่มีลิ้นไก่ อยากทราบว่าพอหลานผมโตขึ้นจะพูดได้ไหม หมอที่โรงพยาบาลแถวบ้านผมเขาให้เย็บติดกันแต่ไม่ทำลิ้นไก่ให้ จะทำให้หลานผมพุดได้ชัดเจนเหมือนเด็กทั่วไปไหม จะรอให้เด็กอายุเท่าไรจึงจะรักษาได้ และมีวิธีการรักษาได้ไหม หมอที่รักษาโรคนี้โดยตรงอยู่ที่โรงพยาบาลอะไร และจะติดต่อได้ที่ไหน ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร
 
ผู้ตอบ อาจารย์กาญจน์ลักษณ์ สัจจลักษณ์

เด็กที่เกิดมาไม่มีลิ้นไก่จะเป็นผู้ป่วยเพดานโหว่ประเภทหนึ่งที่อาการไม่รุนแรงมาก เด็กสามารถเรียนรู้การพูดได้เช่นเดียวกับเด็กปกติ แต่อาจจะพูดไม่ชัด ขึ้นอยู่กับปริมาณของเพดานที่โหว่ วิธีการรักษาคือการผ่าตัดปิดเพดานที่โหว่ให้เข้ามาชิดกันก่อนที่เด็กจะมีอายุครบ ๑ ปี โดยไม่จำเป็นต้องทำลิ้นไก่ขึ้นมาใหม่ ถ้าเพดานโหว่มีความรุนแรงไม่มากนักหลังเพดานอ่อนจะสามารถเคลื่อนไหวได้ดี และยาวพอใช้จนปิดไปถึงผนังคอขณะพูด เด็กก็จะสามารถพูดได้ชัดเจนดี แต่ถ้าเพดานโหว่มีความรุนแรงมาก เด็กอาจต้องได้รับการผ่าตัดครั้งที่ ๒ เมื่อโตขึ้น เพื่อสร้างแผ่นกั้นจากผนังคอเพื่อช่วยปิดกั้นทางเดินของลมจากปากไปสู่จมูก ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป

แพทย์ที่รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญในการผ่าตัดเพดานโหว่และการดูแลผู้ป่วยประเภทนี้จะต้องอาศัยบุคลากรในด้านต่างๆ เช่น ศัลยแพทย์ตกแต่ง ทันตแพทย์จัดฟัน และนักแก้ไขการพูด ซึ่งมีการดูแลผู้ป่วยเป็นทีมตามโรงพยาบาลใหญ่ๆ เช่น โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สำหรับค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลแต่ละแห่ง