• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เกาต์

เกาต์

ผู้ถาม ขวัญ/ชุมพร

ลุงของผมตอนนี้อายุ ๖๐ ปี เป็นโรคเกาต์ ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร จะรักษาด้วยวิธีไหน

ลุงของผมตอนนี้อายุ ๖๐ ปี เป็นโรคเกาต์ นอนอยู่กับที่มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว คุณหมอช่วยแนะนำการรักษาให้ด้วยครับ

ผู้ตอบ พ.ญ.เล็ก ปริวิสุทธิ์

โดยปกติผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ จะเริ่มจากมีอาการข้ออักเสบเฉียบพลัน ที่ข้อเท้าหรือหัวแม่เท้าก่อน และมีอาการปวดข้อเป็นๆ หายๆ โดยเป็นครั้งละ ๓-๗ วัน แล้วหายเป็นปกติสามารถทำงานทุกอย่างได้ ต่อมาอีก ๓-๖ เดือน จะเป็นซ้ำแบบเดิมและหายแบบเดิมอีก หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องข้อจะอักเสบบ่อยขึ้น และมีจำนวนข้ออักเสบเพิ่มขึ้น กว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์จะต้องนอนอยู่กับที่แสดงว่าต้องมีข้ออักเสบที่รุนแรงหลายๆข้อ และนานเรื้อรังจนไม่มีช่วงระยะที่เป็นเองหายเองอีก ซึ่งระยะนี้ผู้ป่วยมักจะมีปุ่มก้อนขึ้นตามข้อต่างๆ ที่มีการอักเสบด้วย และจะเกิดขึ้นนานราว ๑๐-๒๐ ปี ภายหลังจากเริ่มมีข้ออักเสบครั้งแรก

ดังนั้นจากข้อมูลที่ท่านให้มาจึงไม่เพียงพอที่จะบอกว่าลุงของท่านเป็นโรคเกาต์จริงหรือไม่ จึงขอแนะนำให้ท่านพาลุงไปให้หมอตรวจให้แน่ใจก่อนว่าเป็นโรคเกาต์ ซึ่งปัจจุบันสามารถรักษาให้ดีได้โดยอาศัยยาและความรู้ของแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์ที่รักษาข้ออักเสบชนิดนี้ได้ดี ควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญอายุรแพทย์ หรือแพทย์แผนกอายุรกรรม ตามโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ แต่เมื่อวางแผนการรักษาให้ดีแล้ว แพทย์โรงพยาบาลชุมชุนคงจะช่วยดูแลผู้ป่วยต่อไป ไม่แนะนำให้ซื้อยารักษาเอง เพราะก่อนจะใช้ยา ต้องตรวจว่าผู้ป่วยมีโรคตับหรือโรคไตร่วมด้วยหรือไม่ เพื่อเลือกใช้ชนิดของยาและขนาดให้ถูกต้อง นอกจากนี้การใช้ยารักษาโรคเกาต์ระยะสั้นในช่วงที่มีข้ออักเสบอยู่ กับการรักษาระยะยาวเพื่อป้องกันข้ออักเสบกำเริบหรือเพื่อรักษาให้โรคหาย จะแตกต่างกันด้วย แพทย์จึงต้องเป็นผู้พิจารณาการใช้ยาให้เหมาะสมในแต่ละระยะ