• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เสียวฟัน

เสียวฟัน


ผู้ถาม เบญจวรรณ/กรุงเทพฯ

ดิฉันมีปัญหา คือ ฟันผุ จึงไปอุดฟัน แต่พอหลังอุดฟันทำไมจึงรู้สึกเคี้ยวอาหารไม่ค่อยถนัด และเวลาดื่มน้ำเย็นจะรู้สึกเสียวฟัน ไม่ทราบว่าจะเป็นอันตรายหรือเปล่า

ดิฉันมีปัญหา คือ ฟันผุ จึงไปหาหมอ คุณหมอก็อุดฟันให้ ๒ ซี่ ก่อนไปอุดฟันก็ยังรู้สึกดีๆอยู่เลย คือ ไม่มีอาการเสียวฟัน เคี้ยวอาหารได้ตามปกติ แต่พอหลังอุดฟันทำไมจึงรู้สึกเคี้ยวอาหารไม่ค่อยถนัดคะ แล้วเวลาดื่มน้ำเย็นจะรู้สึกเสียวฟัน ดิฉันไม่ทราบว่า จะมีอาการอย่างนี้จึงไม่ได้ถามหมอที่รักษา ขอรบกวนคุณหมอช่วยตอบให้ด้วยค่ะ


ผู้ตอบ ท.พ.ไพฑูรย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

ฟันที่อุดมาใหม่ๆ แล้วมีปัญหา เช่น เสียวฟัน ปวดฟัน เคี้ยวไม่ดี เหล่านี้มักเกิดจากรอยอุดที่ไม่เรียบร้อย ไม่ถูกต้อง ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

๑. มีจุดกระทบจากการอุดหนาเกินไป (บางทีก็เรียกว่ามีจุดสูง) ทำให้ฟันซี่นั้นๆ ต้องรับแรงกระทบมากกว่าปกติหลายเท่า จะรู้สึกได้ว่าเวลาสบฟันจะกระทบฟันซี่นั้นก่อนซี่อื่น เมื่อปล่อยทิ้งไว้เพียงไม่กี่ชั่วโมงจะทำให้เกิดการเสียวฟันหรือปวดได้ เนื่องจากเกิดการคั่งของเลือดภายในโพรงประสาทฟันอาการจะรุนแรงยิ่งขึ้น ถ้าฟันซี่นั้นมีรูผุลึกใกล้โพรงประสาทฟันอยู่ก่อนแล้ว

การป้องกัน หลังจากอุดฟันเสร็จให้ลองสบฟันในท่านั่งตัวตรง ถ้ารู้สึกมีจุดสูงให้บอกหมอที่อุดเพื่อจะแก้ไขได้ทันที ก่อนจะลุกออกจากเก้าอี้ทำฟัน

การแก้ไข ในกรณีที่เกิดรู้สึกผิดปกติดังกล่าว หลังจากอุดฟันหลายชั่วโมงไปแล้ว ให้รีบกลับไปให้หมอแก้ไขในวันรุ่งขึ้น โดยงดเคี้ยวอาหารเหนียวหรือของแข็งระหว่างที่ยังไม่ได้แก้ไข และหลีกเลี่ยงสิ่งกระคุ้นต่าง ๆ ที่ทำให้อาการแย่ลง เช่น ความเย็น ความร้อน เป็นต้น

๒. ไม่มีจุดสูง แต่ยังเสียวหรือปวดฟันหลังอุด โดยเฉพาะเวลาถูกความเย็นหรืออาหารรสเปรี้ยวจัด อาจเกิดจากรอยอุดไม่แน่นสนิท ก็ต้องกลับไปให้หมอแก้ไขเช่นกัน สำหรับปัญหาของคุณเบญจวรรณนั้นหมอคิดว่าน่าจะตรงกับข้อ ๑. ซึ่งพบได้มากที่สุด ดังนั้นคุณควรกลับไปพบหมออีกครั้ง