• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อาหารบำรุงของหญิงหลังคลอด

อาหารบำรุงของหญิงหลังคลอด
 
ผู้ถาม สมสุข/คลองสาน

อยากให้คุณหมอช่วยแนะนำอาหารไทย สำหรับบำรุงหญิงหลังคลอดที่กินได้และไม่ควรกินสัก ๑๐-๒๐ อย่าง

ดิฉันคิดว่าการดูแลสุขภาพ คือ การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อที่จะช่วยในการรักษาสุขภาพและร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ดิฉันเคยถามหมอแผนปัจจุบันคุณหมอก็บอกว่ากินได้ทุกอย่าง แต่ก็มีบางครั้งที่ดิฉันได้อ่านหนังสือแล้วพบว่า มีบางสิ่งที่ไม่ควรกิน ดิฉันจึงขอรบกวนช่วยแนะนำอาหารไทยสำหรับบำรุงหญิงหลังคลอดที่กินได้และไม่ควรกินสัก ๑๐-๒๐ อย่าง เพื่อที่จะเก็บไว้เป็นตำราและบอกต่อผู้อื่นด้วย
 
ผู้ตอบ อาจารย์กีชา วิมลเมธี

คำถามเกี่ยวกับอาหารไทย สำหรับบำรุงหญิงภายหลังการคลอด และอาหารที่ไม่ควรกินภายหลังคลอด
ผมขอแนะนำอาหารที่ควรกินเฉพาะหญิงภายหลังคลอด เป็นตัวอย่าง คือ
 

  • อาหารบำรุงหญิงภายหลังคลอดที่ควรกิน

๑. หัวปลี

๒. ฟักทอง

๓. ถั่วต่างๆ

๔. กล้วยน้ำว้า

๕. ผักหวาน, ผักตำลึง

๖. นมสดทุกประเภท

๗. ไข่

๘. เนื้อ

๙. มะระ (ลูกมะระ หรือลูกผักไห่)

๑๐. กุ้ง

๑๑. ยอดกะพ้อ

๑๒.ยอดไม้ไผ่คลาน (ไม้ไผ่ที่ลำ)
 

  • อาหารที่หญิงหลังคลอดไม่เกิน ๖ เดือนไม่ควรกิน

๑. แมงดานาหรือแมงดาทะเล

๒. ปูนาหรือปูทะเล

๓. ลูกส้มมุด*

๔. มันสำปะหลัง หัวกลอย

๕. ขนุนสุกๆ หรือจำปาตะสุกๆ รวมถึงทุเรียน

๖. กล้วยทุกชนิดยกเว้นกล้วยน้ำว้า

๗. ผักที่ทอดยอดไปตามพื้นดิน

๘. ปลาที่ไม่มีเกล็ด

๙. ของหมักดองทุกชนิด

๑๐. อาหารที่แช่เย็น รวมถึงน้ำแข็ง

____________________________________________________________________
* ส้มมุดเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งของทางภาคใต้คล้ายมะม่วง ผลกลมใหญ่ ผลอ่อนมีรสเปรี้ยวใช้ยำหรือแกงส้ม ผลสุกมีกลิ่นแรงกินเป็นผลไม้