• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สารปรอทในเครื่องสำอาง

ครีมทาหน้าที่ทำให้หน้าขาวบางชนิดมีส่วนผสมของปรอท เป็นจริงอย่างที่กล่าวหรือเปล่าคะ
ผู้ถาม
ธิตยา/กรุงเทพฯ
ผู้ตอบ พญ.สุภาณี ศุกระฤกษ์

ถาม ดิฉันมีเรื่องจะขอเรียนถามคุณหมอ ดังนี้ค่ะ คือดิฉันเคยได้ยินว่าครีมทาหน้าที่ทำให้หน้าขาวบางชนิดมีส่วนผสมของปรอท เป็นจริงอย่างที่กล่าวหรือเปล่าคะและถ้าครีมนั้นมีสารปรอทเราจะสังเกตได้อย่างไร
ขอความกรุณาคุณหมอช่วยอธิบายหรือแนะนำด้วยคะ

ตอบ สารปรอทเป็นสารอันตรายที่เคยนำมารักษาฝ้า ปัจจุบันได้เลิกใช้แล้ว เนื่องจากพบว่าฤทธิ์ไปยับยั้งเซลล์สร้างสี ถ้าใช้นานๆทำให้เซลล์สร้างสีตายได้ และทำให้ผิวหนังบริเวรที่ทาเป็นจุดด่างขาว นอกจากนี้ตัวสารปรอทเองมีการฝังใต้ผิวหนังอย่างถาวรเห็นเป็นจุดดำๆ ทำให้สีผิวบริเวณที่ทาเป็นจุดกระดำกระด่าง ทำให้ดูดำกว่าผิวเดิมและมีจุดขาวแซม
ปัจจุบันในเครื่องสำอางที่ได้มาตรฐาน จะมีฉลากบอกติดส่วนต่างๆชัดเจน และต้องไม่มีส่วนผสมและสารปรอทที่ต้องห้าม ถ้าดูด้วยตาเปล่าในครีมต่างๆ จะไม่สามารถบ่งบอกได้ว่ามีสารปรอทหรือไม่ เพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยง เครื่องสำอางหรือครีมทาหน้าขาวที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีฉลากบอกส่วนผสมก็จะดีที่สุด