• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ผงชูรสมีประโยชน์ไหม

ผงชูรสมีประโยชน์ไหม

ผู้ถาม สุชัย/ตาก

ผมอยากทราบว่า ผงชูรสมีคุณประโยชน์แก่ร่างกายอย่างไรบ้าง และมีโทษอย่างไรต่อร่างกายบ้าง และควรกินหรือไม่ควรกิน

ผมมีปัญหาจะเรียนถามดังนี้ครับ คือ ผมเห็นว่าอาหารบางอย่างให้โทษแก่ร่างกาย แต่ทำไมกระทรวงสาธารณสุขยังอนุญาตให้ขายได้ ยกตัวอย่างเช่น ผงชูรส

๑. ผงชูรสมีคุณประโยชน์แก่ร่างกายอย่างไรบ้าง

๒. ผงชูรสให้โทษอย่างไรบ้าง และควรกินหรือไม่ควรกินอย่างไร


ผู้ตอบ อาจารย์ชนิพรรณ บุตรยี่

๑. ประโยชน์ของผงชูรส คือ เป็นตัวนำสื่อประสาทกระตุ้นให้ตุ่มรับรสที่ลิ้นไวต่อการรับรสของอาหาร ทำให้เรารู้สึกถึงรสชาติของอหารได้มากขึ้น แต่การใส่ผงชูรสมากไม่ได้ทำให้รู้สึกอร่อยมากขึ้น ทั้งนี้เพราะตุ่มรับรสของคนมีจำกัด ถึงแม้จะใส่มากก็ไม่ได้ช่วยให้อร่อยมากขึ้น ตัวผงชูรสเองไม่ได้ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย เพียงแต่ช่วยเพิ่มรสชาติอาหาร ประโยชน์อาจอยู่ตรงที่เมื่อช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อย ทำให้เรากินอาหารได้มากขึ้นก็ได้ประโยชน์จากอาหารนั่นเอง

๒. องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศให้ผงชูรส อยู่ในกลุ่มของเครื่องปรุงรสที่มีความปลอดภัยเช่นเดียวกับเกลือ น้ำส้ม และแป้ง หากบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะในคนปกติไม่พบว่าเกิดโทษแต่อย่างใด ยกเว้นคนที่ไวต่อผงชูรสที่มีอาการร้อนวูบวาบที่ใบหน้า แน่นหน้าอก หรือชาตามหลังและคอ เมื่อกินอาหารที่มีที่มีการเติมผงชูรส กลุ่มคนพวกนี้ควรเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีผงชูรสปรุงรสอยู่ คนอีกกลุ่ม คือ ผู้ป่วยโรคหืดหอบ มีข้อมูลการวิจัยในต่างประเทศที่น่าสนใจ ว่าอาจทำให้อาการป่วยแย่ลงหากบริโภคอาหารที่มีผงชูรสในปริมาณมาก

ถ้าถามว่าควรกินหรือไม่ สำหรับคนที่มีสุขภาพดีหรือปกติก็ไม่ต้องกังวลมาก เพราะข้อมูลการวิจัย ในปัจจุบันจัดว่าการบริโภคผงชูรสที่อยู่ในอาหารค่อนข้างปลอดภัย แต่หากคุณประกอบอาหารเองที่บ้าน ถ้ามีฝีมืออยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ เพราะเวลาที่คุณไปกินอาหารนอกบ้านคุณก็ได้รับผงชูรสอยู่แล้ว ข้อควรระวังในการบริโภค ผงชูรส ก็คือ ต้องแน่ใจว่าเป็นผงชูรสแท้ และไม่จำเป็นต้องใส่ในปริมาณมาก ก็จะไม่เกิดโทษใดๆ หากคุณไม่ใช่คนที่มีอาการแพ้ผงชูรส