• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อัลไซเมอร์

อัลไซเมอร์

ผู้ถาม วาสนา/กรุงเทพฯ

อยากทราบว่า โรคสมองเสื่อม หรืออัลไซเมอร์มีจริงไหมค่ะ แล้วอาการของโรคเป็นอย่างไรและสาเหตุของโรคเกิดจากอะไร

เมื่อประมาณช่วงกำลังจะเปลี่ยนนายก จากพลเอกชวลิต เป็น คุณชวน ดิฉันได้อ่านเจอคำว่า โรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ ในหนังสือพิมพ์บ่อยมาก อยากทราบว่า โรคนี้มีจริงไหมคะ แล้วอาการของโรค สาเหตุของโรคมาจากอะไร
 

ผู้ตอบ น.พ.นิพนธ์ พวงวรินทร์

โรคอัลโซเมอร์ เป็นโรคสมองฝ่อที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุดในชาวตะวันตก โดยปกติโรคนี้จะเริ่มมีอาการตอนอายุ ๔๐-๖๐ ปี บางรายอาจจะมีอาการตอนอายุ ๖๐-๘๐ ปีก็ได้ โรคนี้ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน แต่เชื่อว่าสมองขาดสารอะเซติลโคลีน ซึ่งเป็นสารเคมีในสมองที่ทำหน้าที่ประสานงานของเซลล์เกี่ยวกับด้านความจำ ความเฉลียวฉลาด และความนึกคิดของคนเรา ผู้เป็นโรคนี้ พบว่า เซลล์สมองที่ผลิตสารอะเซติลโคลีน มีการสูญสลายและตายไปอย่างรวดเร็ว ผลลัพธ์จึงทำให้ผู้ป่วย มีอาการหลงลืม การตัดสินใจผิดพลาด ความคิดอ่านตลอดจนบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในทุกด้าน ทั้งอารมณ์ นิสัย และจิตใจ บางคนกล่าวว่าจะทำให้ผู้ป่วยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจนเหมือนคนอื่น มีพฤติกรรมผิดไปโดยสิ้นเชิง ในราที่มีอาการมากจะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมของตนเอง ทั้งในด้านการดูแลร่างกายและการทำกิจวัตรประจำวัน

โรคนี้จะมีอาการเพิ่มขึ้นทีละน้อยและโรคจะรุดหน้าไปเรื่อยๆ จนในที่สุดก็จะจำใครไม่ได้ จำสิ่งต่างๆไม่ได้ ตัวอย่างบุคคลสำคัญที่เป็นโรคนี้ คือ ประธานาธิบดีโรนัล เรแกนของสหรัฐอเมริกา ในประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวมีประชาการสูง อายุป่วยเป็นโรคนี้ราว ๔ ล้านคน จาก ๒๕๐ ล้านคน ปัจจุบันโรคนี้ ยังรักษาให้หายขาดไม่ได้ เป็นความเสื่อมของสมองโรคหนึ่ง