• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

กลัวจะไม่สูง

- สุรชัย/พะเยา : ผู้ถาม
ตอนนี้ผมอายุ 15 ปี ส่วนสูง 155 เซนติเมตร เมื่อปีที่แล้วผมได้รับอุบัติเหตุทำให้ต้องผ่าตัดดามแขน ด้วยเหล็ก ไม่ทราบว่าเหล็กที่ใช้ดามแขนจะเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตหรือเปล่าครับ ผมมีโอกาสที่จะสูงได้อีกไหมครับ และกรรมพันธุ์มีผลกับความสูงหรือเปล่า เพราะคุณพ่อของผมสูงเพียง 165 เซนติเมตร
ขอความกรุณาคุณหมอช่วยตอบด้วยนะคะ

- นพ.มนตรี สิริไพบูลย์กิจ : ผู้ตอบ
ปกติความสูงของเรามีปัจจัยจากพันธุกรรม (สูงตามพ่อแม่พี่น้อง) อาหารการกินที่ครบถ้วน การออกกำลังกายที่เหมาะสม และอายุ

ส่วนเรื่องการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูก เหล็กที่ใช้เป็นโลหะพิเศษไม่มีปัญหาเรื่องการขึ้นสนิม หรือมีปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อครับ สำหรับโลหะที่ดามกระดูกนั้นถ้าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นส่วนกระดูกใกล้ข้อ (ที่มีหน้าที่เจริญเติบโตในด้านความยาว) ก็จะไม่มีผลอะไรครับ
ในกรณีของคุณไม่น่าจะมีปัญหากับความสูงครับ และมีโอกาสจะสูงได้อีกจนกว่ากระดูกจะปิดครับ

ในกรณีของคุณผมมีข้อแนะนำ คือ เมื่อกระดูกที่หักติดกันดีแล้ว ควรมารับการผ่าตัดเอาเหล็กดามกระดูกออก เนื่องจากกระดูกที่อยู่ใต้เหล็กจะไม่ได้รับแรงตามปกติ ทำให้เนื้อกระดูกบางกว่าปกติ เมื่อได้รับอุบัติเหตุซ้ำอาจจะเกิดกระดูกหักซ้ำที่บริเวณขอบของเหล็กดามกระดูกได้ครับ