• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ไม่ใส่กางเกงในกลัวเป็นโรคต่อมลูกหมาก

พงศ์/กรุงเทพฯ : ผู้ถาม
ผมอายุ 55 ปี สูง 165 เซนติเมตร น้ำหนัก 65 กิโลกรัม รู้สึกว่าปัสสาวะสุดช้าเล็กน้อย คือสะเด็ดน้ำ ไม่เด็ดขาด เป็นมา 1 สัปดาห์แล้ว ผมอยู่บ้านไม่ได้ใส่กางเกงในมา 4-5 เดือนแล้ว เคยได้ยินมาว่า เมื่ออายุมากแล้วไม่ใส่กางเกงใน อาจทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก และว่ากันว่าพระจะเป็นกันมาก (เพราะท่านไม่ใส่กางเกงใน) ผมพยายามหาอ่านในหนังสือต่างๆ แต่ก็ไม่พบคำตอบว่าโรคต่อมลูกหมากมีสาเหตุมาจากการไม่ใส่กางเกงใน จึงอยากรู้ให้หายข้องใจ จะได้ปฏิบัติตัวได้เหมาะสม
จึงขอรบกวนถามว่า
1. การไม่ใส่กางเกงในเป็นสาเหตุของโรคอะไรได้บ้าง และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
2. อาการของผมที่เล่ามาตอนต้น ไม่ทราบว่าพอจะวินิจฉัยได้หรือไม่ ว่าเป็นโรคเกี่ยวกับอะไร และพอ จะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
 
นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ : ผู้ตอบ
1. การไม่ใส่กางเกงใน ไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคใดๆ ทั้งสิ้น (รวมทั้งโรคต่อมลูกหมากโต และไส้ เลื่อน)
ที่ว่ากันว่าพระเป็นโรคต่อมลูกหมาก (คงหมายถึงต่อมลูกหมากโต) กันมาก ก็คงไม่ได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของท่าน แต่เกี่ยวกับความเป็นผู้ชาย และความมีอายุมากของท่าน
 
                                 

โรคต่อมลูกหมากโตเป็นโรคที่พบได้เฉพาะในผู้ชาย (เนื่องจากผู้หญิงไม่มีต่อมนี้) ซึ่งจะพบมากขึ้นตามอายุ ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง เชื่อว่าส่วนหนึ่งอาจเกี่ยวกับอิทธิพลของฮอร์โมนเพศชาย

ในตำราต่างประเทศระบุว่าผู้ชายอายุ 41-50 ปี จะพบมีต่อมลูกหมากโตถึงร้อยละ 20 และเมื่อมีอายุตั้งแต่ 80 ปี ขึ้นไป จะเป็นโรคนี้ถึง 4 ใน 5 คน (ร้อยละ 80)

ดังนั้น พระที่อายุมากจึงมีสัดส่วน (เปอร์เซ็นต์) ของการเป็นโรคนี้มากกว่าประชากรทั่วไป (ที่มีทั้งหญิงและชาย ทำให้สัดส่วนของการเป็นโรคนี้น้อยลงเท่าตัว) เช่น พระ อายุ 50 ปี จำนวน 100 รูป มีผู้ที่เป็นโรคนี้ 20 รูป (ร้อยละ 20) ส่วนประชากรทั่วไป 100 คน (หญิง 50 คน บวกชาย 50 คน) ก็จะมีผู้ชายที่เป็นโรคนี้เพียง 10 คน (ร้อยละ 20 ของชาย 50 คน)

ดังนั้น จึงทำให้เกิดความรู้สึกว่า พระมีโอกาสเป็นโรคต่อมลูกหมากกันมาก ก็เลยคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับการไม่ใส่กางเกงใน

2. อาการที่เล่ามานั้น ยังบอกไม่ได้ชัดว่าน่าจะเป็นจากสาเหตุอะไร
ดูจากอายุก็มีความเป็นไปได้ที่จะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากโต แต่ก็ยังอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆก็ได้ จึงขอแนะนำให้หาโอกาสไปปรึกษาแพทย์ดูให้แน่ใจ
 
ในรายที่เป็นต่อมลูกหมากโตต่อมนี้ซึ่งอยู่ใต้ท่อปัสสาวะจะกดดันให้ท่อปัสสาวะตีบ ทำให้มีการอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะ คนไข้จะมีอาการปัสสาวะพุ่งไม่แรง หรือไหลรินเป็นหยด หรือสุดช้าได้ บางคนอาจตื่นขึ้นถ่ายปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยครั้ง ออกครั้งละไม่มาก ถ้าเป็นมากๆ ก็มักจะมีอาการถ่ายปัสสาวะไม่ออก

การรักษา ถ้าเป็นเล็กน้อยอาจไม่ต้องทำอะไร แต่ถ้าเริ่มมีการอุดกั้น ของทางเดินปัสสาวะชัดเจน แพทย์ อาจให้ยากินเพื่อให้ถ่ายปัสสาวะคล่องขึ้น (ซึ่งต้องกินทุกวัน) แต่ถ้าเป็นมาก ก็จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดครับ