• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟัน

ผู้ถาม กาญจนา/ขอนแก่น

ผู้ตอบ ท.พ.การุญ เลี่ยวศรีสุข

 
ฟันมีสีเหลืองมาก เพราะยาเตตราซัยคลีน ดิฉันอยากทราบค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีฟอกสีฟัน

ถาม :

ดิฉันได้อ่านนิตยสารหมอชาวบ้าน ฉบับเดือนมกราคม 2535 ได้อ่านเจอเรื่องการทำฟันให้เป็นสีขาว ดิฉันก็มีปัญหาเหมือนที่กล่าวไว้ในหนังสือ ฟันของดิฉันมีสีเหลืองมากเพราะยาเตตราซัยคลีน ดิฉันอยากทราบค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีฟอกสีฟัน เมื่อ 3 ปีก่อน ดิฉันเคยถามหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง คุณหมอแนะนำให้ดิฉันทำครอบฟัน ซึ่งดิฉันคิดว่าราคาคงแพงมากและเคยมีเพื่อนที่ไปทำฟันมาเล่าให้ฟังว่า เขาได้ไปเคลือบฟันมา (คือวิธีการข้อ 2 ที่คุณหมอแนะนำในหนังสือ) เพื่อนบอกว่าสีที่เคลือบนั้นหลอกตา คือ สีขาวผิดปกติ สิ่งที่ดิฉันสนใจและไม่ค่อยทราบรายละเอียดมาก คือ การฟอกสีฟันต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร มีวิธีทำอย่างไร มีสถานที่ใดบ้างที่ทำการฟอกสีฟัน

ตอบ :

ฟันที่จะทำการฟอกสีฟันนั้นเป็นฟันที่มีชีวิตเหมือนฟันทั่วไป การฟอกสีฟันที่มีชีวิตนี้ส่วนใหญ่จะไม่ทำกัน เว้นแต่ว่าจะเป็นกรณีเพื่อการศึกษา ซึ่งในต่างประเทศก็มีการศึกษาอยู่เช่นเดียวกับในประเทศไทย หากคุณต้องการที่จะทำการฟอกสีฟัน อาจติดต่อได้ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยที่อาจจะได้รับยกเว้นค่าบริการก็ได้เพราะเป็นการศึกษา ด้วยเหตุที่ว่ายังไม่มีการนิยมทำอย่างแพร่หลาย จึงไม่มีการกำหนดค่าใช้จ่ายเอาไว้

อนึ่ง การฟอกสีฟันในลักษณะเช่นนี้จะทำได้เฉพาะในรายที่ฟอกสีฟันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ถ้าเป็นมากจนมีสีดำหรือเทาดำแล้ว ไม่สามารถจะใช้วิธีการฟอกสีฟันได้ ต้องแก้ไขโดยการทำครอบฟัน หรือครอบฟันบางส่วนแล้วแต่กรณี กรณีฟันที่เปลี่ยนสีเนื่องจากยานั้น ขอเรียนว่า ฟันซี่นั้นยังคงมีประสิทธิภาพเป็นปกติ หากไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ควรที่จะต้องฟอกสีหรือครอบฟัน เพื่อทำให้ฟันดูขาวขึ้นเท่านั้น เพราะการฟอกสีหรือครอบฟันย่อมทำให้ฟันต้องถูกละลาย หรือกรอเอาเคลือบฟันออกไป ซึ่งอาจจะทำให้ฟันเปราะขึ้นด้วย ดังนั้นจึงขอให้พิจารณาถึงผลดีผลเสียที่อาจเกิดขึ้นประกอบด้วยก่อนที่จะทำการฟอกสีหรือครอบฟัน


ถาม :

การเคลือบผิวฟัน มีระยะเวลาที่ใช้ทำกี่วัน ความคงทนของการเคลือบผิวฟันมีมากเพียงใด ดิฉันอายุ 24 ปี ไม่ทราบว่าจะมีผลอะไรบ้างเมื่ออายุมากขึ้น

ตอบ :

การเคลือบผิวฟันที่คุณถามคงหมายถึง การครอบฟันบางส่วนที่ทำโดยการกรอเอาผิวฟันด้านหน้าบางส่วนออก แล้วทำเคลือบฟันขึ้นมาใหม่โดยใช้วัสดุคล้ายฟันมาทำ ซึ่งสามารถตกแต่งสีให้ได้ตามต้องการ แล้วใช้ซีเมนต์ทันตกรรมยึดติดกับฟันเดิม วิธีนี้ใช้เวลาทำในคลินิกประมาณ 4 ชั่วโมง และต้องใช้เวลาในห้องปฏิบัติการเพื่อทำเคลือบฟันประมาณ 1 สัปดาห์ ถ้าต้องส่งมาทำในกรุงเทพฯ ก็อาจใช้เวลานานกว่านี้ ฟันที่เคลือบผิวด้วยวิธีนี้จะไม่มีผลเสียอะไรแม้จะอายุมากขึ้นก็ตาม แต่ข้อที่ต้องระวังคือการใช้ฟันกัดหรือเคี้ยว ต้องระวังอาหารที่แข็ง หรือมีเส้นใย เช่น อ้อย หรือผักสดบางชนิด อาจจะกระแทกทำให้เคลือบฟันหลุดออกมาได้

อย่างไรก็ตาม ขอเรียนว่าการมีฟันเหลืองเพราะยาเตตราซัยคลีนนั้น ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อฟันซี่นั้นในด้านหน้าที่และประสิทธิภาพแต่อย่างใด ดังนั้นหากไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกจากเพื่อความสวยงามแล้ว ก็เห็นว่าควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะทำการฟอกสีฟัน หรือเคลือบผิวฟันดังที่กล่าวมาข้างต้น