• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สารเคมีในโฟมและแป้งจะก่อให้เกิดมะเร็งได้ไหม

 - เกียรติ/กรุงเทพฯ : ผู้ถาม
ผมอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง มีรายงานเกี่ยวกับสารเคมี ที่สามารถก่อให้เกิดมะเร็งและทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อม นักวิทยาศาสตร์ที่วิจัยได้ยกตัวอย่างสารเคมี คือสาร Sodium lauryl sulfate, Propylene glycol ที่อยู่ในโฟมล้างหน้าทั่วไป และสาร Talc ที่อยู่ในแป้งทาตัวทั่วไป

ผมจึงไปลองดูโฟมล้างหน้าและแป้งที่ใช้ ปรากฏว่าทุกยี่ห้อมีสารที่นักวิทยาศาสตร์วิจัยว่าสามารถก่อ ให้เกิดมะเร็งได้ ผมจึงเกิดความวิตกกังวลว่าจะเป็นอย่างที่หนังสือพิมพ์กล่าวไว้หรือไม่

จึงอยากจะถามว่า สารที่ยกตัวอย่างมาสามารถก่อให้เกิดมะเร็งได้จริงหรือไม่ และร้ายแรงมากเพียงใด เพราะผมใช้เครื่องสำอางที่มีสารเหล่านี้มานานแล้ว

- นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร : ผู้ตอบ
การก่อให้เกิดมะเร็งนั้น มีปัจจัยร่วมทั้งจากสารภายนอกและจากร่างกายเอง เช่น แสงแดดก็มีผลต่อการเป็นมะเร็งผิวหนัง อาหารย่างก็มีผลต่อมะเร็งลำไส้ แต่ไม่ใช่คนที่กินทุกคนจะเป็น บางคนมีลักษณะทาง พันธุกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งชนิดนั้น เชื้อชาติ และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ยังไม่ทราบ ก็มีผลทั้งนั้น

สำหรับจำนวนที่ได้รับในแต่ละครั้ง เช่น สาร talc ที่ใช้ในแป้ง ถ้าได้รับโดยการสูดดม มากๆ หรืออยู่ในโรงงาน ที่ทำก็มีโอกาสสัมผัสมากแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกคน ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบข้างต้นที่กล่าวไปแล้วด้วย การรายงานของนักวิทยาศาสตร์ ที่ว่าสารนั้นสารนี้ก่อมะเร็งบางส่วน รายงานจากสัตว์ทดลอง เช่น หนู กระต่าย หรือบางครั้งก็เก็บแบบสำรวจจากคนที่ทำงานในที่นั้น แล้วมาดูว่ามีมะเร็งชนิดใดมาก ก็สรุปว่า สงสัยสารตัวนั้น
 
สำหรับสารตัวที่ถามมาทั้ง 3 ตัวนั้น ขอแยกตอบเป็นข้อๆ ดังนี้ครับ
1. Sodium lauryl sulfate ในอุตสาหกรรมทำสบู่ เครื่องสำอาง ข้อมูลจากศูนย์พิษ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดสารตัวนี้อยู่ในกลุ่มเครื่องสำอาง ไม่มีพิษโดยการกิน
สำหรับเรื่องมะเร็ง ผมค้นข้อมูลจากศูนย์รวมวารสารทางการแพทย์medline พบว่ามีเอกสาร 1 ฉบับที่กล่าวถึงมะเร็งที่เกี่ยวข้อง แต่ข้อมูลไม่บ่งชี้แน่ชัด เนื่องจากรายงานในภาวะที่รวมกับสารประกอบน้ำมันเชื้อเพลิง และสารที่ไม่ได้อยู่ในเครื่องสำอางรวมๆ กันหลายๆ อย่าง สรุปว่ายังตกลงปลงใจเชื่อไม่ได้ครับ
2. Propylene glycol เป็นสารที่ใช้ในยาทาผิวหนัง ในสบู่บางชนิด เนื่องจากมีคุณสมบัติช่วยเป็นตัวทำละลายที่ดี ข้อมูลจากศูนย์พิษที่ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวถึงสารตัวนี้ว่า ถ้าใช้ผิดวิธีโดยนำมากิน และกินจำนวนมากๆ ก็มีพิษต่อระบบทางเดินอาหาร ไต และระบบทางเดินหายใจได้
 
สำหรับเรื่องมะเร็งผมค้นข้อมูล จากศูนย์รวมวารสารทางการแพทย์medline พบว่ามีเอกสารอยู่ 3 ฉบับ คือ ฉบับปี พ.ศ. 2518 ทำในหลอดทดลองแล้วมีเซลล์แบ่งตัวมากขึ้น อีก 2 ฉบับรายงานในหนู จากปี พ.ศ. 2504 กับ พ.ศ. 2508 มีความเชื่อถือได้น้อยเหลือเกินครับและจากปี พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา ไม่มีการรายงานในวารสารอีกเลย

3. Talc เป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เช่น แป้งฝุ่น ทาตัว แป้งทาหน้า เป็นตัวทำให้มีสีขาวในอุตสาหกรรมกระดาษ ข้อมูล จากศูนย์พิษ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวถึงสารตัวนี้ว่า เป็นสารที่จัดอยู่ ในกลุ่มเครื่องสำอางไม่มีพิษ แต่การได้รับจำนวนมากๆ โดยการสูดดมมีผลต่อการอักเสบของปอด

สำหรับเรื่องมะเร็ง มีรายงานการเกิดมะเร็งรังไข่ในสตรีที่ใช้แป้งทาบริเวณอวัยวะเพศ จากรายงาน 3-4 ฉบับจากรัสเซีย และยุโรปตะวันออกจัดทำโดยการส่งแบบสำรวจ และเก็บข้อมูลมาประยุกต์ โดย รายงานเรื่องมะเร็งบางส่วน เก็บข้อมูล จากสตรีที่ทำงานโรงงานกระดาษ และพบว่ามีปัญหามะเร็งของรังไข่มากขึ้น และนำรายงานทั้งหมดมาดูผลข้อมูลสุดท้าย ว่าเข้าได้กับมะเร็งชนิดไหน

สรุปว่า ถ้าประกอบข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันจะพบว่า ปัจจัยการเกิดมะเร็งไม่ใช่สัมผัสแล้วเกิดอย่างทันทีทันใด ปัจจัยอื่นๆ เช่น กรรมพันธุ์ เชื้อชาติ มนุษย์ หรือสัตว์ มีส่วนที่จะทำให้โอกาสเกิดมากหรือน้อยด้วยการใช้สารที่กล่าวถึงอย่างถูกวิธี จำนวนที่ได้รับก็เป็นปัจจัยร่วมที่ต้องนำมาคำนึงด้วย ดังตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว