• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การดูดไขมันลดความอ้วน

ประภาศรี / กรุงเทพ : ผู้ถาม
ดิฉันเห็นโฆษณาตามนิตยสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูดไขมันเพื่อลดสัดส่วนบริเวณอวัยวะต่าง ๆ จึงอยากลดความอ้วนด้วยการดูดไขมันดังกล่าวบ้าง ไม่ทราบว่ามีผลดีผลเสียอย่างไรบ้าง และค่าใช้จ่ายในการดูดไขมันแต่ละครั้งประมาณเท่าไหร่

นพ. สุกิจ วรธำรง : ผู้ตอบ
ก่อนอื่นควรต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่า การดูดไขมันกับการลดความอ้วนนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลย เนื่องจากเป็นการรักษาคนละหลักการ แต่มีส่วนที่คาบเกี่ยวกันและสามารถใช้ร่วมกันได้ ดังนี้
การที่คนเรามีน้ำหนักมากอย่างผิดปกติจะมีไขมันสะสมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยไม่มีข้อกำหนดว่าส่วนใดบ้างที่เพิ่ม คือจะมีทั้งไขมันส่วนลึกและไขมันส่วนตื้นเพิ่มขึ้น และเมื่อเราลดน้ำหนักด้วยการควบคุมอาหารหรือวิธีต่าง ๆ ร่างกายจะสลายไขมันตามส่วนต่าง ๆ ออกไป แต่ทั้งนี้จะมีไขมันหลายส่วนด้วยกันที่จะออกไปได้ยากมาก โดยเฉพาะไขมันส่วนลึกตามหน้าท้อง แขน ขา ตะโพกด้านข้าง ต้นขา เป็นต้น ซึ่งผลก็คือถึงแม้น้ำหนักจะตามเกณฑ์แล้ว แต่ยังมีไขมันเป็นก้อน ๆ ปล้อง ๆ อยู่ ดังนั้นจึงเกิดรูปร่างที่ไม่สวยงามขึ้น การดูดไขมันเฉพาะที่เหล่านั้นจึงจะช่วยให้ร่างกายมีรูปร่างที่เข้าที่มากขึ้นได้ ทำให้เกิดความเรียวกลมกลึงได้สัดส่วนที่เหมาะสม

การดูดไขมันมีหลักการคือ การดูดไขมันเฉพาะส่วนที่กองอยู่ และดูไม่สวยงามออกไป มักจะทำโดยการเจาะแผลเล็ก ๆ ตามจุดต่าง ๆ ขนาดไม่เกินหนึ่งเซนติเมตร แล้วใช้ท่อแรงดูดสูงดูดไขมันออกให้สม่ำเสมอกัน ทำให้ภายในผิวหนังกลาง แล้วหนังจะหดรัดตัวลงไป ทำให้กลมกลึงขึ้น

ผลดีคือรูปร่างและไขมันส่วนที่ไม่ต้องการถูกดูดออกไป ผลเสียก็มีบ้าง ได้แก่ มีแผลจากการเจาะดูดมีการเสียเลือดบ้างระหว่างดูด อาจมีการฟอกซ้ำดำเขียวอยู่ช่วงหนึ่ง และที่สำคัญคือการดูดไขมันส่วนที่ไม่สม่ำเสมอ อาจจะไม่ค่อยชำนาญหรือผิวหนังไม่หดตัวลงไปอย่างที่ต้องการ เนื่องจากไม่ตึง ( แก่หรือหนังหย่อน ) ทำให้เกิดเป็นคลื่น ๆ ที่ผิวมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ อีกอย่างก็คือต้องเสียสตางค์ราคาหลายพันจนถึงหมื่นบาทขึ้นไป

หากควบคุมอาหารให้ดีก็ไม่อ้วนมาอีกเฉพาะส่วนนั้น ๆ แต่ส่วนอื่น ๆ ยังมีไขมันอยู่ครับ ถ้าอ้วนอีกก็สามารถพองขึ้นมาอีกได้ครับ