• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ลมหายใจและกลิ่งปากเหม็น

ศิริลักษณ์ / แม่ฮ่องสอน : ผู้ถาม
ดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับช่องปาก ฟัน และเหงือก โดยฟันกรามล่างเป็นรูเท่ารูเข็มแต่ลึกถึงเหงือกล่าง หากเอาเข็มสอยแหย่ลงไปจะปวดและมีกลิ่นเหม็น ดิฉันเลยไปอุดฟันที่โรงพยาบาล ส่วนฟันกรามล่างซี่ต่อไปบนฟันมีร่องฟันลึก กินอะไรเข้าไปเศษอาหารก็ติดค้างบนร่องฟัน

เหงือกและฟันไม่ติดกันหรือเรียกว่าเหลือกร่นก็ได้ คงจะเป็นผลมาจากเมื่อตอนเด็ก ๆ แปรงฟันไม่ถูกวิธี ทำให้เศษอาหารไปติดอยู่ที่ร่องเหงือก ทำให้มีกลิ่นปากและมีลมหายใจที่เหม็นมาก ขนาดไม่พูดแค่ลมหายใจก็เหม็น

เคยไปหาหมอฟันก็ไม่ดีขึ้นเลย นอกจากอุดฟันให้ และแนะนำให้ใช้ไหมขัดฟัน ดิฉันก็ซื้อมาใช้ก็ไม่หายและแปรงฟัน 3 ถึง 4 เวลาหลังอาหาร น้ำยาบ้วนปากก็เคยใช้ก็ยังมีกลิ่นปาก และสมหายใจก็ยังมีกลิ่นเหม็นอยู่ ต้องอมยาอมตลอดวันจนฟันเหลืองก็ยังมีกลิ่นเหม็นอยู่ ดิฉันกลุ้มใจมากเลยค่ะ ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเชียงใหม่แล้วก็ไม่เห็นดีขึ้นมาเลย

ดิฉันไม่แน่ใจว่าที่ดิฉันเป็นเช่นนี้ จะเกี่ยวข้องกับลำไส้ใหญ่หรือเปล่า เลยเขียนจดหมายมาถามคุณหมอให้ช่วยพิจารณา ว่าที่ดิฉันเป็นเช่นนี้เกี่ยวกับโรคทางช่องปากแน่หรือเปล่า

ทพ. ไพฑูรย์ สุริยะวงศ์ไพศาล : ผู้ตอบ

การที่คุณเอาเข็มแหย่ลงไปบนฟันที่ผุ แล้วทะลุไปถึงเหงือก ( ตามที่คุณเข้าใจ ) แล้วเกิดอาการปวดและมีกลิ่นเหม็นด้วยนั้น เข้าใจว่าฟันซี่ผุทะลุถึงโพรงประสาทฟันไปแล้ว และมีการติดเชื้อในโพรงประสาท และคลองรากฟันจนกลายเป็นหนอง จึงมีกลิ่นรุนแรง 

                                    

การอุดฟันไม่ได้ทำให้ปัญหาหมดไป ต้องทำการรักษาคลองรากหรือถอนฟันนั้นออก แล้วแต่ว่าฟันนั้นอยู่ในสภาพที่เหมาะจะทำอะไรได้ รวมทั้งเงื่อนไขของคุณเองว่าพร้อมจะทำด้วยหรือไม่

ส่วนปัญหาเรื่องลำไส้ใหญ่นั้น คุณคงต้องลองแก้ไขที่ฟันซี่นั้นก่อน ถ้ายังไม่ดีขึ้น ค่อยพิจารณาหาสาเหตุอื่นต่อไป