• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ไตอักเสบ , กรวยไตอักเสบ

สุภาพ / นครสวรรค์ : ผู้ถาม
ไตอักเสบมีกี่ชนิด ป้องกันได้อย่างไร ไตอักเสบกับกรวยไตอักเสบเหมือนกันหรือไม่

นพ. พรเทพ วรวงศ์ประภา : ผู้ตอบ
ไตอักเสบนั้นแบ่งเป็นชนิดใหญ่ ๆ คือ เนื้อไตอักเสบ และกรวยไตอักเสบครับ

กรวยไตอักเสบนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อ ซึ่งอาจลุกลามมาจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบ อาจติดเชื้อลุกลามมาทางเลือดก็ได้ การป้องกันนั้นทำได้โดยระวังไม่ให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบง่าย โดยเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะไว้นาน ๆ โดยเฉพาะในเพศหญิง ซึ่งจะทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ง่าย
ส่วนเนื้อไตอักเสบนั้น มีสาเหตุมากมาย ทั้งเป็นทางอ้อมจากการติดเชื้อที่อื่น ๆ หรืออาจเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันซึ่งกลับมาทำลายไตเอง เนื่องจากมีสาเหตุโดยโรคบางโรค (ซึ่งมีมากมาย) อีกส่วนหนึ่งจะเป็นผลเนื่องจากยาบางชนิด ในกลุ่มนี้จึงป้องกันได้บ้าง โดยหลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จำเป็นครับ