• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

มีกลิ่นปากหลังตื่นนอน

ฉวีวรรณ /มหาสารคาม : ผู้ถาม
ดิฉันมีลูกสาวอายุ 2 ปี 8 เดือน ร่างกายสมบูรณ์ แต่มีปัญหาที่ลูกสาวปากเหม็นเวลาตื่นนอน และหลังจากแปรงฟัน แล้วยังมีกลิ่นปราย ๆ อยู่
1. มีวิธีที่จะลดกลิ่นปากได้หรือไม่ นอกจากการแปรงฟัน
2. มียาฆ่าเชื้อ (ในปาก) สำหรับเด็กขายทั่วไป หรือไม่

นพ. ไพฑูรย์ สุริยะวงศ์ไพศาล : ผู้ตอบ
การมีกลิ่นปากหลังตื่นนอน ในคนปกติที่พบได้เป็นธรรมดา เนื่องจากขณะหลับแทบจะไม่มีกลืนน้ำลาย ทำให้เกิดการหมักหมมของสารอินทรีย์ต่าง ๆ ในช่องปาก หากมีเศษอาหารตกค้างอยู่ เพราะแปรงฟันไม่สะอาดพอ ก็จะยิ่งก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นขึ้นอีก แต่หลังจากตื่นนอนและแปรงฟันแล้ว กลิ่นต่าง ๆ ก็จะหายไปเกือบทั้งหมด เว้นแต่ผู้มีโรคทางเดินหายใจ และ / หรือโรคทางเดินอาหารเรื้อรัง ก็จะมีกลิ่นปาก

สำหรับในเด็กเล็ก ๆ ขนาดลูกของคุณ กลิ่นปากไม่น่ามีปัญหามาก หากคุณมั่นว่าลูกไม่มีปัญหาสุขภาพด้านอื่น ก็ควรพิจารณาเรื่องฟันผุและเหงือกอักเสบว่ามีอยู่บ้างหรือไม่ โดยอาจจะพาไปตรวจสักครั้ง
ส่วนน้ำยาบ้วนปากนั้น หมอไม่แนะนำให้ใช้เลย ไม่ว่าจะในเด็กหริผู้ใหญ่ หากไม่มีข้อบ่งชี้แน่ชัดเจน โดยเฉพาะเด็กที่ยังบ้วนปากไม่เก่งอาจกลืนน้ำยาเข้าไป เป็นอันตรายเปล่า ๆ

ควรค้นหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วแก้ไขให้ตรงกับเหตุ การหวังพึ่งน้ำยาบ้วนปากเพื่อดับกลิ่น ก็จะเหมือนกันการพรมน้ำหอมแต่ไม่ได้อาบน้ำ ทำนาน ๆ เข้าก็เกิดปัญหาขึ้นมาได้