• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

แก้ขาลีบโปลิโออย่างไร

จามร/กรุงเทพฯ : ผู้ถาม
ขาลีบจากโปลิโอมีทางแก้ไขอย่างไร การออกกำลังกายจะช่วยให้กล้ามเนื้อกลับมาเท่ากันได้หรือไม่ครับ

นพ. สุธี ศิริเวชฎารักษ์ : ผู้ตอบ
โปลิโอทำให้เซลล์ประสาทไขสันหลังมีการอักเสบและตายไป กล้ามเนื้อที่เลี้ยงโดยเซลล์ประสาทนั้นก็ลีบลง ถึงแม้ว่าตัวโรคจะหายแล้วก็ตาม แต่เซลล์กล้ามเนื้อที่ลีบก็ไม่สามารถกลับมาเหมือนปกติได้ การออกกำลังกายอาจจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงได้บ้าง แต่ก็เป็นไปได้ว่าการออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่ลีบมากเกินไป อาจจะทำให้เซลล์ประสาทเกิดจากการล้าและตายไปมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นผลเสีย คือทำให้อ่อนแรงมากขึ้นก็ได้ครับ ซึ่งเราเรียกว่า postpolio syndrome ดังนั้นก่อนออกกำลังกาย หรือทำกายภาพเองอาจต้องปรึกษาแพทย์ด้วยครับ

เพราะฉะนั้น หากถามว่าจะทำให้กล้ามเนื้อขากลับมาเท่ากันได้หรือไม่ ก็คงต้องตอบว่า ถ้าลีบเล็กมากก็คงไม่สามารถทำให้ใหญ่เท่ากันได้หรอกครับ คุณอาจต้องใช้การใส่กางเกงขายาวปิดบังไว้ เพราะถ้าท่าทางการเดินไม่ผิดปกติ ก็ไม่มีทางที่คนอื่นจะรู้ได้หรอกครับ