• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ฟันคุดเป็นอย่างไร

เนตรนภา : ผู้ถาม
อยากทราบว่าฟันคุดเป็นอย่างไร แบบไหนถึงเรียกว่าฟันคุด หากเป็นฟันคุดแต่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเราต้องรักษาไหม มีวิธีรักษาอย่างอื่นนอกจากถอนหรือไม่ และหลังจากรักษาจะมีผลแทรกซ้อนเหมือนการถอนฟันตามปกติหรือเปล่าค่ะ

ทพ.ณพงษ์ พัวพรพงษ์ : ผู้ตอบ
ฟันคุด (tooth impaction) คือ ฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาตามช่องปากได้ตามปกติ ซึ่งอาจจะไม่ขึ้นมาเลย หรือขึ้นมานิดหน่อย ไม่เต็มซี่ เนื่องจากมีฟันซี่อื่นมาขวางไว้ ฟันคุดมักเกิดในฟันกรามด้านล่างซี่ที่สาม (ซี่ในสุด)

สำหรับการรักษาแนะนำให้ถอนออก แม้ว่าจะไม่มีอาการเจ็บปวด การถอนออกบางครั้งมีความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดเหงือกร่วมกับการกรอกระดูกบ้าง อย่างที่เราเคยได้ยินกันว่า ผ่าฟันคุด สำหรับบางรายที่จำเป็นต้องผ่าฟันคุดในฟันกรามล่างซี่ที่สาม อาจจำเป็นต้องถอนฟันกรามบนซี่ในสุดไปด้วย (ถ้ามี) เพราะคู่นี้ไม่มีฟันคู่สบ เนื่องจากถอนออกไปแล้ว บางครั้งอาจจะเป็นโทษอีกด้วย เพราะอาจจะกัดลงมาโดนเหงือกด้านล่าง ทำให้เป็นแผลอักเสบ

สำหรับผลที่เกิดขึ้นหลังจากผ่าฟันคุดที่พบบ่อย ๆ คือ แก้มบวม เจ็บแผล เหล่านี้เป็นปฏิกิริยาตอบโต้จากร่างกาย มิได้เป็นสิ่งผิดปกติแต่อย่างไร แต่ก็ควรกินยาที่ทันตแพทย์ให้มาให้ครบ ยาแก้อักเสบต้องกินให้หมด ยาแก้ปวดกินเมื่อปวด เพื่อป้องกันผลแทรกซ้อนอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้