• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร

พิมลรัตน์ : ผู้ถาม
ดิฉันกำลังตั้งครรภ์ 3 เดือน ต้องนั่งทำงานอยู่ใกล้เครื่องถ่ายเอกสารทั้งวัน ดิฉันเป็นกังวลว่า การนั่งอยู่ใกล้เครื่องถ่ายเอกสารจะได้รับอันตรายจากฝุ่นผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารอย่างไรบ้าง

นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร : ผู้ตอบ

ผมได้ตรวจดูส่วนผสมของผงหมึกที่ใช้ในการถ่ายเอกสาร พบว่าส่วนใหญ่ประกอบด้วย Iron Oxide ซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดสีดำ และกาวบางชนิดเพื่อทำให้ผลึกสีติดกระดาษครับ สารนี้ได้รับการยอมรับและลงทะเบียนโดยองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA) ให้เป็นสารที่ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมครับ

ถ้าที่ทำงานมีกล่องใส่ตลับหมึกใหม่ ๆ ลองเปิดดูฉลากที่แนบมาดูด้วยนะครับ เพราะบริษัทเหล่านี้กลัวการฟ้องร้องเรื่องพิษเหมือนกัน เลยต้องแจ้งระดับความปลอดภัยของสารที่ใช้มาทุกครั้งครับ

แต่สิ่งที่ยังไม่ได้พิสูจน์แน่ชัด คือ เรื่องแสงจากเครื่องถ่ายเอกสารครับ เพราะมีบางคนชอบถ่ายเอกสารโดยไม่ปิดแผ่นบังแสง ซึ่งบริษัทผู้ผลิตได้ย้ำเตือนแล้วว่าอาจมีอันตรายจากการที่มองแสงนั้นนาน และคำแนะนำในใบคู่มือก็แนะนำให้ใช้แผ่นบังแสงทุกครั้งด้วยครับ