• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ท่าบริหารลดหน้าท้อง

สุชาดา/กรุงเทพฯ : ผู้ถาม
ดิฉันอ่านบทความเรื่องฟิตแบบองค์รวม จึงอยากให้คุณหมอช่วยเขียนท่าบริหารลดหน้าท้องเพื่อทำร่วมกับโปรแกรมฟิตแบบองค์รวมที่คุณหมอแนะนำไว้ในหมอชาวบ้าน ฉบับที่ 265 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544

นพ.กฤษฎา บานชื่น : ผู้ตอบ

ขอบคุณครับที่สนใจบทความเรื่อง “ฟิตแบบองค์รวม” สำหรับท่าบริหารเพื่อลดหน้าท้องโดยเฉพาะนั้นไม่มีครับ มีแต่ท่าบริหารเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อหน้าท้องซึ่งในบทความนั้นก็มีอยู่ เป็นท่านอนหงาย งอเข่า และงอตัวขึ้น - ลง

คนโดยทั่วไปจะเข้าใจผิดกันว่าการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องจะช่วยลดหน้าท้อง (พุง) ความจริงแล้วที่สะสมอยู่ตรงหน้าท้อง (พุง) ของเรา คือ ไขมัน ซึ่งจะลดได้โดยโปรแกรมลดไขมัน (ควบคุมอาหารร่วมกับการออกกำลังกาย) แต่ไม่ใช่ว่าเราออกกำลังส่วนไหนแล้วจะทำให้ไขมันที่สะสมอยู่บริเวณนั้นลดลง

ฉะนั้น คำแนะนำของผมสำหรับการลดหน้าท้อง คือการออกกำลังกายฟิตแบบองค์รวม ควบคู่ไปกับการควบคุมการกินให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ส่วนการบริหารกล้ามท้องจะช่วยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงขึ้น กระชับขึ้น แต่ไม่ได้ลดไขมันตรงนั้นโดยเฉพาะครับ