• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

กินยาป้องกันมาลาเรียก่อนเดินทาง จำเป็นหรือไม่

กรรณิกา /กาญจนบุรี : ผู้ถาม
ดิฉันอยากจะขอความรู้เรื่องการใช้ยาป้องกันมาลาเรียในปัจจุบันว่ามีความจำเป็นเพียงใด เพราะได้ยินมาว่าในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องกินยาป้องกันก่อนเข้าป่าแล้ว เพราะป้องกันไม่ได้ จริงหรือเปล่าค่ะ

อยากทราบรายละเอียดค่ะ

นพ.มานพ พิทักษ์ภากร : ผู้ตอบ
ตามจริงแล้ว การกินยาก่อนเข้าดงมาลาเรีย ไม่ได้ช่วยป้องกันโรคมาลาเรียแต่อย่างใด เนื่องจากเชื้อมาลาเรียในประเทศไทยดื้อต่อยาค่อนข้างมาก การกินยาเป็นเพียงแต่กดอาการไว้เท่านั้น เมื่อหยุดกินยาเชื้อจะออกมาในกระแสเลือดและเกิดอาการของโรคได้อีก

การป้องกันที่ดีที่สุดคือ ป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดและคอยสังเกตอาการเมื่อมีไข้ให้มาตรวจกับแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง ถ้าจะกินยาจริง ๆ ก็พอมี แต่ไม่รับรองผล 100 เปอร์เซ็นต์ และเป็นเพียงการกดอาการ ดังที่กล่าวข้างต้น

หากจะเลือกกินยา ควรเลือกกินชนิดหนึ่งชนิดใดดังนี้
1. ยา Mefloquine เม็ดละ 250 มิลลิกรัม กินสัปดาห์ละ 1 เม็ด โดยเริ่มกิน 1 สัปดาห์ก่อนจะเดินทางและกินติดต่อกันไปเรื่อย ๆ ทุกสัปดาห์ จนกระทั่งเดินทางกลับมาอย่างน้อย 4-6 สัปดาห์
2. ยา Doxycycline เม็ดละ 100 มิลลิกรัม กินวันละ 1 เม็ด เริ่มกิน 3-5 วันก่อนเดินทาง กินติดต่อกันทุกวัน จนกระทั่งเดินทางออกมาอย่างน้อย 2 สัปดาห์