• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

คอนแทกเลนส์

ปิยะรัตน์ : ผู้ถาม
อยากทราบว่าการใส่คอนแทคเลนส์นาน ๆ จะทำให้เกิดอันตรายอย่างไรบ้าง

นพ.ณวัฒน์ วัฒนชัย : ผู้ตอบ
การใส่คอนแทกเลนส์ (contactlens) ทำให้การส่งผ่านออกซิเจนระหว่างอากาศกับกระจกตาดำลดลง เนื่องจากกระจกตาดำต้องการออกซิเจนจากหน้าสัมผัสกับอากาศภายนอกโดยการละลายของออกซิเจนในน้ำตาผ่านเข้าไป ดังนั้น ในผู้ใช้คอนแทกเลนส์บางคนที่มีการสร้างน้ำตาบกพร่อง (ไม่ว่าจะเป็นในแง่ปริมาณ และ / หรือ คุณภาพของน้ำตา) จะทำให้การส่งผ่านออกซิเจนน้ำตา-กระจกตาดำลดลง ผลก็คือ

- กระจกตาดำขาดอากาศหายใจทำให้เซลล์เยื่อบุผิวกระจกตาดำซึ่งมีบทบาทในด้านการทำให้กระจกตาดำคงความใสอยู่ได้ตลอดเวลา ลดจำนวนลงไปและภูมิคุ้มกันของตาโดยเฉพาะ บริเวณกระจกตาดำลดลงไป เสี่ยงต่อการติดเชื้อง่ายขึ้น

ถ้าดูจากอันตรายของผู้ใช้คอนแทกเลนส์ โดยดูแลอย่างถูกต้อง (ไม่ใส่ค้างคืน ไม่ขี้เกียจล้าง) อยู่ที่ 1 : 200 : 1 ปี (ใน 1 ปีคนใช้คอนแทกเลนส์อย่างถูกวิธีมี 200 คน จะมี 1 คนที่เกิดการติดเชื้อทั้งที่รุนแรงและไม่รุนแรง)

- เมื่อมีการติดเชื้ออย่างอ่อน ๆ อาจมีอาการเพียงการคัน ระคายเคือง หรือมีน้ำตาไหลเท่านั้น ก็จะทำให้ร่างกายพยายามเอาระบบภูมิคุ้มกันมายังกระจกตาดำ (ซึ่งเป็นอวัยวะที่ไม่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงโดยสิ้นเชิง) มากขึ้น เส้นเลือดที่เยื่อบุตาขาวจะขยายตัว

- หรือในบางกรณี ในผู้ที่เกิดการระคายเคือง/ การแพ้สารที่อยู่ในน้ำยาสารพัดอย่าง ก็มีการขยายตัวของเส้นเลือดนี้ได้บ้างเหมือนกัน บางรายเส้นเลือดถึงกับงอกไปบนกระจกตาดำเลยครับ ในบางประเทศทุกคนที่ใส่คอนแทกเลนส์ต้องได้รับการตรวจพื้นฐาน ได้แก่

1. ความโค้งของกระจกตา คอนแทกเลนส์มีหลายความโค้ง การเลือกความโค้งให้เหมาะกับตาแต่ละคนก็เป็นเรื่องสำคัญ
2. คุณภาพน้ำตา และโรคตาที่อาจยังไม่แสดงออกก่อนที่จะเริ่มใส่ และในบางคนอาจได้รับคำแนะนำให้เลือกใช้วิธีแก้ไขสายตาอย่างอื่นแทน

ทั้งที่ดูเขาก็เป็นคนปกติ ไม่เคยมีปัญหาเรื่องตามาก่อน แต่ในประเทศเราซื้อขายง่ายครับ ซื้อตามร้านแว่นก็ได้แล้ว ถูกผิดก็ลองๆ กันไป มีปัญหาค่อยมาหาหมออีกที ไม่ค่อยดีเลยนะครับ