• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การทำบอลลูน กับ บายพาส ต่างกันอย่างไร

พัฒนา : ผู้ถาม
ญาติผู้ใหญ่ของผมเป็นโรคหัวใจขาดเลือด กินยามานานแล้ว แต่ก็ยังคงมีอาการอยู่ หมอบอกว่านอกจากกินยาแล้วมีวิธีรักษาอยู่ 2 แบบ คือ การทำบอลลูน และการทำบายพาส ผมอยากทราบว่า 2 แบบนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับ

นพ.มานพ พิทักษ์ภากร : ผู้ตอบ
การรักษาหลอกเลือดหัวใจตีบนอกจากใช้ยาแล้ว เมื่อจำเป็นต้องการการรักษาที่มากขึ้น เช่น กรณีอาการมาก หรือมีกล้ามเนื้อหัวใจตาย หลอดเลือดตีบหลายเส้นนั้น มี 2 วิธี คือ

การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบโดยใส่สายสวนเข้าไปในหลอดเลือด ใช้บอลลูน (หรือใช้วิธีอื่น) เปิดหลอดเลือดที่ตีบ ข้อดีคือ ทำง่ายกว่า ไม่ต้องผ่าตัด ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า อยู่โรงพยาบาลสั้นกว่า ผลข้างเคียงต่ำกว่า แต่หลอดเลือดก็อาจตีบซ้ำได้อีก

สำหรับการผ่าตัดทำบายพาสนั้นทำยาก ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง นอนโรงพยาบาลหลายวัน ผลข้างเคียงมากกว่า หลอดเลือดกลับมาตีบซ้ำน้อยกว่า

แต่ถ้าเคยผ่าตัดแล้วผ่าอีกไม่ได้ ต้องใช้การขยายบอลลูนตามวิธีแรกแทน การทำวิธีเหล่านี้สถาบันการแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง อัตราตายของทั้ง 2 วิธีต่ำกว่าร้อยละ 5 ครับ