• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

น้ำมันปลา

น้ำมันปลา


ผู้ถาม : อเนก / กรุงเทพฯ

น้ำมันลดไขมันเป็นน้ำมันหรือไขมันปลาทุกชนิดใช่หรือไม่

ผมสนใจเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันปลา แต่มีความสงสัยว่า “น้ำมันปลา” ที่ว่าเป็นน้ำมันลดไขมันนั้น หมายถึงน้ำมันหรือไขมันปลาทุกชนิดหรือไม่ เช่น ไขมันปลาจากปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาเก๋า ฯลฯ

ผู้ตอบ : ดร.อรพรรณ มาตังคสมบัติ

Fish oil หมายถึง น้ำมันหรือไขมันปลาทุกชนิด แต่ละชนิดอาจจะแตกต่างกันที่ปริมาณของ EPA (Eicosa Penta Enoic Acid) และ DHA (Docosa Hexa Acid) ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง แต่น่าเสียดายที่ยังไม่มีข้อมูลสำหรับปลาในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ปลาอาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. ทีไขมันมากที่เนื้อปลา

2. มีไขมันมากที่อวัยวะหายใจ

หากคุณกินปลาเผา ปลานึ่ง คุณจะได้น้ำมันปลาที่มีคุณภาพดีกว่าน้ำมันปลาชนิดเม็ด