• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ปวดหู

ปวดหู


ผู้ถาม : สมฤทัย/นครราชสีมา

ผู้ตอบ : พ.ญ.อักษร อาศนะเสน

ปวดหูมาก แต่เป็นบางครั้ง อยากทราบสาเหตุ และวิธีการรักษาค่ะ

 

คำถาม : ดิฉันมีอาการปวดหูมาก แต่จะปวดเป็นบางครั้ง อยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด และมีวิธีการรักษาอย่างไร

คำตอบ : อาการปวดหูเกิดได้ 2 สาเหตุด้วยกัน คือ

1. เกิดจากโรคของหูเอง เช่น เป็นฝีที่หูชั้นนอก การอักเสบของรูหูส่วนนอกซึ่งเกิดจากการแคะหูบ่อยก็ทำให้ปวดได้ เยื่อแก้วหูอักเสบซึ่งมักเกิดร่วมกับหวัด ก็ทำให้ปวดในหูได้

2. เป็นโรคที่อวัยวะส่วนอื่นแล้วอาการปวดหูร่วมด้วย ทั้งนี้เนื่องจากเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนอื่นนั้นเลี้ยงอวัยวะส่วนหูด้วย เช่น โรคของฟัน โรคต่อมทอนซิลอักเสบ ข้อขากรรไรอักเสบ มะเร็งของโพรงหลังจมูกก็ทำให้เกิดอาการปวดหูได้ การรักษาต้องรักษาตามสาเหตุ อาการปวดหูก็จะหายไป
 

คำถาม :  เมื่อคนเรามีความเครียดมากทำไมจึงมีอาการปวดศีรษะ และมีวิธีแก้ไขอย่างไร

คำตอบ :  เมื่อเกิดอาการเครียดอาจทำให้ปวดศีรษะได้ เพราะมีการเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าและศีรษะร่วมด้วย หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ่งควบคุมการทำงานของหลอดเลือดที่มาเลี้ยงบริเวณศีรษะ ก็ทำให้ปวดศีรษะได้