• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ประจำเดือนมาติดต่อกันสองเดือน

ประจำเดือนมาติดต่อกันสองเดือน

มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง แต่ประจำเดือนที่มาในแต่ละเดือนนั้นมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นับเป็นเวลาสองเดือนแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะหมด


ผู้ถาม อริยา/นครสวรรค์

ผู้ตอบ นพ.อร่าม โรจนสกุล

ดิฉันมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี แต่ประจำเดือนที่มาในแต่ละเดือนนั้นมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยเฉพาะประจำเดือนที่มาในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั้นได้เป็นมาเรื่อย ๆ วันละเล็กวันละน้อย จนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมก็ยังมีอยู่ นับเป็นเวลาสองเดือนแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมด

1.เรียนถามว่าเป็นไปได้มั้ยว่าเป็นประจำเดือนที่ค้างมาเป็นปีแล้ว มีวิธีรักษาและแก้ไขอย่างไร

 การมีเลือดประจำเดือนออกติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ แม้ว่าจะออกเพียงเล็กน้อยก็ถือว่ามีภาวะเลือด ออกผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง เช่น ในคนอายุน้อย ๆ อาจเกิดจากความแปรปรวนทางฮอร์โมน ในสตรีวัยเจริญพันธุ์อาจเกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ หรือการใช้ยาคุมกำเนิด ถ้าอายุมาก ก็ต้องนึกถึงเนื้องอกหรือมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์ไว้ด้วย

เลือดประจำเดือนไม่มีการค้างเป็นปี ๆ ตามที่เข้าใจ นอกจากในรายที่มีความพิการผิดปกติของมดลูก ปากมดลูกหรือช่องคลอด ทางที่ดี ควรไปพบแพทย์ตรวจภายใน แล้วแพทย์จะพิจารณาว่าควรจะทำอย่างไรต่อไป เช่น อาจให้ยารักษา หรืออาจต้องทำการขูดมดลูก