• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ผ่าตัดซีสต์

ผ่าตัดซีสต์

ดิฉันไปผ่าตัดซีสต์และวันที่ไปตัดไหมพบก้อนซีสต์ขึ้นอีก จำเป็นต้องผ่าตัดอีกครั้งหรือไม่ ถ้าทิ้งไว้จะเป็นอันตรายหรือไม่

ผู้ถาม วิชชุดา/นครศรีธรรมราช

ผู้ตอบ นพ.กริช โพธิสุวรรณ


 ดิฉันเป็นไฟโบซีสต์ (fibrocyst) ที่เต้านม หมอผ่าเอาออกหมดแล้ว แผลกว้างประมาณ 6 เซนติเมตร แต่หลังจากผ่าตัดได้ 7วัน ไปตัดไหมพบว่ามีก้อนซีสต์เท่าเดิม กดเจ็บกว่าเดิมแต่ไม่เป็นไข้ ตอนนี้เจ็บน้อยลง บางครั้งมือไปโดนก็เจ็บแปลบแต่ไม่บ่อย แต่ภายนอกแกติแผลปิดสนิท เรียบดี ขณะนี้เป็นเวลา 2เดือน แล้วหลังจากผ่าตัด

1.ขอเรียนถามคุณหมอว่าจำเป็นต้องผ่าตัดอีกครั้งหรือไม่ ถ้าทิ้งไว้จะเกิดอันตรายอย่างไรบ้างคะ ถ้าไม่จำเป็นไม่อยากผ่ากลัวเหมือนเดิม และกลัวว่าผ่าถี่ซ้ำที่เดิมจะเป็นอันตราย

ซีสต์นั้นถ้าผ่าตัดเลาะออกได้หมดก็ไม่เกิดเป็นซ้ำอีก แต่ถ้าเลาะออกไม่หมดก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นซ้ำได้อีก
ส่วน fibrocystic disease ที่เต้านมนั้น ถึงแม้ว่าจะผ่าเลาะออกได้หมด ก็ยังมีโอกาสที่จะเกดได้ใหม่อีก โดยจะเกิดใกล้ ๆ กับที่เดิมที่ห่างออกไปหรือที่เต้านมอีกข้างก็ได้

ในกรณีของคุณ ซึ่งบอกว่าหลังจากผ่าตัดได้ 7วัน ไปตัดไหมพบว่ามีก้อนเท่าเดิม อาจจะเกิดจากการที่หมอตัดซีสต์ออกไปแล้ว เย็บเนื้อของเต้านมเข้ามาหากัน ก้อาจทำให้เกิดเป็นก้อนได้ หรืออาจจะเกิดจากการที่มีเลือดคั่งอยู่ภายใน ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปแล้วก้อนที่เกิดจาก 2  กรณี ที่กล่าวมาแล้วนี้ มักจะยุบหายไปในระยะเวลาประมาณ 3  เดือน ถ้า 3 เดือนแล้วยังคงมีก้อนอยู่ ก็อาจจะต้องมารับการตรวจจากแพทย์ วิธีที่จะบอกได้ดีว่าก้อนนั้นคืออะไรก็คือ การทำอัลตราซาวนด์ (ultrasound) ซึ่งจะทำให้วางแผนการรักษาได้ดีขึ้น ก้อนที่เกิดขึ้นมานี้ ถ้าไม่โตขึ้นกว่าเดิม ก็คงจะไม่มีอันตรายอะไร และถ้าการตรวจชิ้นเนื้อไม่มีการผิดพลาด คือ เป็น fibrocystic disease จริง ก็คงไม่มีอันตราย แต่ทางที่ดีที่สุดคือ เมื่อครบ 3  เดือนแล้ว ควรจะมาให้แพทย์ตรวจเสียอีกครั้งหนึ่ง