• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

โรคคาโรชิ

โรคคาโรชิ

ถาม : ทะนง/สิงห์บุรี

โรคคาโรชิ คืออะไร?

ตอบ : นพ.มานพ พิทักษ์ภากร

โรคคาโรชิ (Karochi syndrome) มีรายงานครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น
สืบเนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แม้จะได้รับความเสียหายใหญ่หลวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

คนญี่ปุ่นมีความขยัน อดทน และมีความรักต่อสถาบันสถานที่ทำงานของตน มีความมุมานะ ทำงานหามรุ่งหามค่ำ การศึกษาเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เนื่องจากพบว่าคนญี่ปุ่นวัยทำงานมีภาวะความดันเลือดสูง โรคหัวใจ และอัมพาตจากหลอดเลือดสมองมากขึ้น ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า คนที่ทำงานหนักมีความเสี่ยงต่อ 3 โรคดังกล่าวสูงมากกว่าปกติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความเครียดจากงานจะเป็นมากกว่าคนที่เครียดน้อย หลังการศึกษานี้จึงเกิดคำว่า  " Karochi " แปลว่า "Death from overwork " คือเสียชีวิตจากการทำงานหนักนั่นเอง ส่งผลให้รัฐบาลมีนโยบายรณรงค์ให้คนญี่ปุ่นพักผ่อนมากขึ้น