• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ไอเรื้อรัง

ไอเรื้อรัง

ถาม : วรรณษา/กรุงเทพฯ

ลูกสาวของดิฉันอายุ 5 ขวบ ไอติดต่อกัน 2 สัปดาห์แล้ว ไม่มีไข้ เป็นเพราะอะไร และควรดูแลอย่างไร

ตอบ : นพ.จักรพันธ์ สุศิวะ

พอเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เดี๋ยวหนาว เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวมีฝนตกด้วย ทำให้เด็กไม่สบายง่ายเป็นไข้หวัดก่อน จากนั้นแทนที่จะหายก็มีอาการไอต่อเนื่องนานหลายวัน ทำท่าจะดี กินยาแล้วดีขึ้นนิดเดียว แล้วก็กลับมาไออีก เรียกว่าเด็กมีอาการไอเรื้อรัง
เด็กที่มีอาการไอเรื้อรัง จำเป็นต้องค้นหาสาเหตุว่าเป็นจากโรคอะไร อาจเกิดจากโรคติดเชื้อ (เช่น วัณโรค ไอกรน) หรือไม่ได้เป็นโรคติดเชื้อ (เช่น ไอจากหลอดลมมีภูมิไว เป็นโรคหอบหืด สำลักสิ่งแปลกปลอม) หรือไม่ได้เป็นโรค แต่ไอต่อเนื่องเรื้อรังจนติดเป็นนิสัยก็ได้ คุณแม่หรือคนเลี้ยงเด็กมีส่วนสำคัญในการสังเกตลักษณะอาการไอ ว่ามีรูปแบบเป็นอย่างไร อาจพอบอกให้รู้ถึงสาเหตุที่ทำให้เด็กมีอาการไอเรื้อรังได้

การสังเกตรูปแบบการไอ พอจะบอกได้ว่าเกี่ยวข้องกับโรคอะไร
1. ถ้าไอมีเสมหะด้วยอาจเกิดจากหลอดลมอักเสบ มีการติดเชื้อ
2. ไอก้องๆ อาจมีการอักเสบที่ท่อลมขนาดใหญ่ เช่น ที่กล่องเสียง หรือไอจนติดเป็นนิสัย
3. ถ้าไอแล้วเสียงแบบหมาเห่า ควรคิดถึงโรคครู้ป (คอตีบเทียม)
4.ไอต่อเนื่องกันเป็นชุดๆ ช่วงๆ อาจทำให้นึกถึงการสำลักสิ่งแปลกปลอม การติดเชื้อคลาไมเดีย เชื้อไอกรน

เวลาที่ไออาจบอกได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
1. ไอมากกลางคืน ไอจากน้ำมูกไหลลงคอ เป็นจากโพรงจมูกอักเสบหรือที่รู้กันว่าเป็นไซนัสอักเสบ หรือไอจากเป็นโรคหอบหืด
2. ไอแต่ตอนเช้าๆ อาจเป็นจากโรคหลอดลมโป่งพอง ที่มีเสมหะมากออกมาเป็นคำๆ อย่างนั้น ถ้าเล่นมาก ออกแรงมากแล้วไอ ต้องคิดถึงโรคหลอดลมที่ภูมิไวเกิน
3. ถ้านอนหลับหยุดไอได้ ตื่นแล้วไอ อาจเป็นจากไอจนติดเป็นนิสัยไปเสียแล้ว

ดังนั้น ถ้าสังเกตเห็นว่าเด็กไอ อย่างไร จะต้องบอกเล่าให้หมอได้รับรู้อย่างละเอียด เพื่อจะได้มีแนวทางการรักษาตรงกับสาเหตุ